Mediální slovník

Trial

Zkouška, vyzkoušení. Cílem marketingových kampaní zaměřených na maximální trial je získat co nejvíce nových zákazníků. Vychází se z předpokladu společnosti, že jejich produkt či služba jsou natolik dobré, že zákazník přestane využít dosavadní (konkurenční produkt) a přejde (konvertuje) k nově vyzkoušenému produktu podporovaného v kampaní.  

Model "free trial" se často používá při prodeji softwarových řešení nebo VOD služeb, kdy může zákazník nejprve službu na časově omezené období vyzkoušet. Následně může předplatné prodloužit.