Mediální slovník

TV Share

Podíl na televizní sledovanosti. Vztahuje se k určité době a určité cílové skupině. Jedná se o podíl televizního kanálu nebo pořadu na celkovém odsledovaném čase v procentech – součet tedy dává 100 %. Počítá se jen z diváků, kteří televizi v té době sledovali. Zpravidla se udává s přesností na dvě desetinná místa, na konkrétní cílovou skupinu, např. dospělí 15+.

Přehled o vývoji TV podílu jednotlivých stanic najdete v rubrice Data nebo na stránkách ATO.

Související pojmy:

Rating