Mediální slovník

UGC - User Generated Content

Pojem označující typ webu (internetového serveru), jehož většinu obsahu tvoří jeho vlastní návštěvníci. Jako příklad lze uvést projekt Wikipedia, YouTube, různé blogovací servery atp.

UGC se stále více prosazuje i v komerční komunikaci, kdy jednotlivá reklamní sdělení vytvářejí sami spotřebitelé. Za příklad může být označen přístup značky Doritos, pro kterou točí spoty na Super Bowl vybraní spotřebitelé.

Související pojmy:

Slovník internetové reklamyÚvod do internetového trhuVýkonnostní marketingSearch Engine Marketing