Mediální slovník

Unie vydavatelů

Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky. Sdružuje většinu vydavatelů celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Dříve vystupovala pod názvem Unie vydavatelů denního tisku (UVDT), ten byl však opuštěn, protože zastupuje zájmy i vydavatelů časopisů.

Poslání a cíle Unie vydavatelů

a) rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slova

b) hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích

c) podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci na trhu

d) podpora ochrany autorských práv

e) aktivní působení v oblasti měření čtenosti (MEDIA PROJEKTu) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR)

f) pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže.

Více informací naleznete na stránkách Unie vydavatelů ČR.

Kategorie