Mediální slovník

URL

Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojů) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. Znamější pod názvem „odkaz“ (začíná parametrem www. nebo http://).

Kategorie