Mediální slovník

View

Česky zhlédnutí. Označuje údaj, kolikrát návštěvníci zobrazili obsah na webové stránce. V případě videoreklam definuje IAB (Internet Advertising Bureau) zhlédnutí jako přehrání 2 souvislých sekund videoreklamy, přičemž alespoň 50 % reklamní plochy je ve viditelném prostoru stránky prohlížeče. Pro displejovou reklamu (např. banner) platí, že alespoň 50 % plochy reklamy musí být v viditelném prostoru stránky prohlížeče po dobu delší nebo rovnou jedné nepřetržité sekundě.

Zhlédnutí není totéž, co zobrazení. Zobrazení se započítá v momentě načtení reklamy, bez ohledu na to, zda byla zhlédnuta či nikoli.

Sledování počtu "views" je důležitou metrikou, která pomáhá určit, jak dobře se reklama zobrazuje a jakou má dosah na cílovou skupinu. Vyšší počet "views" může znamenat větší viditelnost a popularitu reklamy, ale samotný počet "views" nemusí vždy zaručovat, že uživatelé reagovali na reklamu nebo interagovali s obsahem. Proto je důležité kombinovat doručená views  s dalšími metrikami, jako jsou kliknutí (CTR), dokoukatelnost videa do konce nebo konverze.