Mediální slovník

Vizibilita

Vizibilita neboli viditelnost reklamy je jedním z klíčových kritérií vyhodnocování kvality reklamy. Uvádí, jak moc je daná reklama inzerenta na obrazovce (případně v prostoru) vidět.

V rámci internetu se běžně uplatňuje technický standard IAB (Interactive Advertising Bureau), podle nějž považujeme reklamu za vizibilní (viditelnou) tehdy, pokud se na obrazovce zobrazí minimálně 50 % její plochy po dobu alespoň 1 vteřiny. Pro rich media a kreativy s plochou větší než 970x250 pixelů stačí pouze 30 % kreativy, pro video pak platí viditelnost 50 % po dobu 2 sekund.

Při vyhodnocování celkové kvality reklamního umístění ale údaj o vizibilitě nenabízí komplexní pohled. Měření funguje poměrně spolehlivě pouze pro standardní formáty. Největší plochy na českém internetu jsou však obvykle nestandardní a jejich technická vizibilita je proto zcela paradoxně velmi nízká.