Mediální slovník

Vklad, vkládačka

Reklama vložená dovnitř tištěného titulu, novin, magazínů. Jedná se často o letáky supermarketů, katalogy, slevové kupony a další papírové 2D reklamní předměty, které vám po otevření titulu vypadnou do klína. Pozor, platí se za vklad do celého tištěného nákladu. Často se o ní hovoří jako o příbalové reklamě.

Související pojmy:

Náklad, prodaný, Náklad, tištěný, Příbal, Remitenda

Kategorie