Mediální slovník

WEB 2.0

Populární termín označující "novou generaci" webu (resp. služeb internetu). Za fenomény WEB 2.0 se označují např. blogy, sociální sítě, RSS, Ajax atp.. Mezi servery ztělesňující WEB 2.0 patří např. Wikipedia, YouTube, Second LifeMySpace. Velký důraz na interaktivitu a tzv. User Generated Content (tedy vytváření obsahu běžnými uživateli).

Web 2.0 je dosti neuchopitelný a velice problematický termín. Z části se dá označit za nicneříkající kvazi-pojem, který má za úkol pouze zatraktivnit internet a přivést k němu větší investice.

Související pojmy:
Slovník internetové reklamyÚvod do internetového trhuVýkonnostní marketingSearch Engine Marketing

Kategorie