Mediální slovník

Weekly Reach

Týdenní zásah, týdenní reach.

Tento termín se používá hlavně v oblasti rozhlasové , ale i TV reklamy, a znamená zásah média nebo kampaně za dobu jednoho týdne.

Důležitý je zejména při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Svou oblíbenou rozhlasovou stanici si totiž zpravidla nepouštíte každý den. Pro posouzení poslechovosti rozhlasových stanic je tedy potřeba znát jak weekly reach (poslechovost v posledních sedmi dnech), tak daily reach (poslechovost včera).

Pojem týdenního zásahu, weekly Reach, 12 % znamená, že:
Rozhlas - danou rozhlasovou stanici naladilo 12% cílové skupiny alespoň na pět minut v týdnu (nepřetržitě).
TV -  danou TV stanici sledovalo 12 % CS alespoň tři minuty v týdnu (nepřetržitě).
Kampaně - z dané kampaně zaznamenalo 12% CS alespoň jeden spot za týden.

Související pojmy:
Daily ReachRadioprojektTV metrNet Reach - čistý zásah