Formáty rozhlasové reklamy

čtvrtek, 5. října 2017, 00:18

K tradičním formátům se řadí klasické spoty a sponzoring, zadavatelé ale stále častěji žádají i speciální operace.

Zdroj: Photospin

Zdroj: Photospin

Rozhlasová stanice nebo jiný produkt (síť)

Jednotlivé stanice mívají omezený zásah, proto je potřeba jich kombinovat více. Není nutno vybírat stanice jednotlivě – z tohoto důvodu i mediazastupitelství sama nabízejí komerční produkty = sítě stanic.

Rozhlasový spot

  • Podobně jako v televizi se i v rádiu vyskytují klasické rozhlasové spoty. Na ně jsou ovšem kladeny poněkud jiné požadavky.
  • Spot by měl být namluven srozumitelně.
  • Je třeba, aby rozhlasový spot posluchače zaujal, měl by být výrazný, zapamatovatelná hudba pomáhá.
  • Cizí slova Češi hůře zpracovávají – zejména anglické a německé názvy je obtížné komunikovat tak, aby si cílová skupina u regálu v obchodě vybavila, na jakou značku slyšela reklamu.
  • Je třeba, aby se ve spotu značka objevila co nejdříve, aby si posluchač mohl spot se značkou spojit. Pokud spot odvypráví příběh, a na konci jen speaker řekne „znalci kupují XXXX,“ je obtížné tuto informaci zpracovat a uchovat.
  • Spot by měl být jednoduchý – posluchač si nemůže informace vizuálně fixovat, informace obsažené ve složitém příběhu zapomene.

Jingle

Znělka, popěvek.

Sponzoring pořadu, přenosu.

Zadavatel reklamy se tak spojuje s hodnotami představovanými daným pořadem i rozhlasovou stanicí.

Soutěže pro posluchače

Zadavatel reklamy obvykle dodá ceny do soutěže, posluchači o ně soutěží. Výhodou je, že se značka tak dostává do přirozeného obsahu vysílání, a tím blíže jak k podstatě média, tak k posluchačům. Navíc moderátoři mohou nenásilně vysvětlovat, proč je výhra tak cenná – jinými slovy vysvětlit benefity produktu/značky, užitnou hodnotu, značku představit.

Speciální operace

Pod tímto názvem se skrývají všechny další možné formy spolupráce zadavatele reklamy s rozhlasovými stanicemi. Nejčastěji jsou to různé aktivity, které jsou za hranicí běžné rozhlasové reklamy (koncertní akce, sportovní události aj.).