Plánování rozhlasové reklamy

čtvrtek, 5. října 2017, 00:24

V úvahu je potřeba vzít sílu nasazení, mix stanic a počet odehraných spotů za jeden den.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Implementační plánování rozhlasu se podobá plánování ostatních media typů. Ze strategického plánování by mělo být předem jasné, jakou úlohu má rozhlasová reklama hrát, co jsou její cíle a jaké je postavení rozhlasu v mediamixu.

To již do značné míry předurčuje celkovou sílu nasazení, váhu kampaně. Podle vhodnosti jednotlivých stanic pro plánovanou cílovou skupinu se ve třetím kroku vybírá mix stanic, případně rozhlasových produktů (viz formáty).

V dalším kroku se vybírají časová pásma vhodná ke komunikaci. Nejvyšší poslechovost je přirozeně v ranních hodinách, ale to neznamená, že odpoledne a večer rozhlas nikdo neposlouchá.

Nakonec se rozhoduje o rozmístění spotů a rozhodnutí o jejich počtu. Empirická zkušenost radí nasazovat minimálně tři spoty na stanici za den, optimálně 4-5 spotů, pro silné oslovení cílové skupiny i šest a více na den.

Vzhledem k velkému počtu rozhlasových stanic planneři používají optimalizační software, který kvantitativně pomáhá vybírat stanice a časová pásma, která přinášejí efektivní zásah. Nicméně i zde platí, že planner musí do plánu vnášet kvalitativní parametry a svojí expertní zkušenost, software není nikdy samospasitelný prostředek pro hromadnou výrobu mediaplánů.

Používané ukazatele: efektivní reach, net reach, GRP, OTH, CPT, afinita, daily reach, weekly reach.