Úvod do rozhlasového trhu

čtvrtek, 5. října 2017, 00:15

Podíl na rozhlasovém trhu je rozdělen mezi několik hráčů relativně vyrovnaně.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Poslechovost rádií je v České republice dlouhodobě stabilní. Rádio poslouchá týdně 86 % populace a denně 62,4 % populace ve věku 12-79 let, ukazují data výzkumu Media projekt (období 1. pololetí 2017). Nejposlouchanější celoplošnou stanicí je Rádio Impuls s odhadovanou denní poslechovostí více než milion posluchačů. Pozice za Impulsem jsou mezi celoplošnými stanicemi vyrovnané, soupeří o ně Evropa 2, Frekvence 1 a Radiožurnál. Nejposlouchanějšími nadregionálními rádii jsou stanice sdružené do rodiny Hitrádií a také Rádio Blaník. Pro vyhodnocování úspěšnosti rozhlasových stanic je potřeba přihlížet nejen k dennímu zásahu, ale také k týdenní poslechovosti a k podílu dané stanice na trhu poslechovosti, který se odvíjí od délky poslechu. 

Z pohledu podílu na poslechovosti mají nejvyšší podíl stanice Českého rozhlasu, odstup od skupin Media BohemiaLagardere Active ČR ale není velký.

Hlavní vysílatelé na rozhlasovém trhu

rozhlasová skupina stanice vlastněné provozovatelem podíl na trhu
Český rozhlas Radiožurnál, Dvojka, Vltava, ČRo Plus, Rádio Wave, Rádio Junior, D-dur, Jazz, ČRo regionální vysílání 22,3 %
Media Bohemia Radio Blaník, Fajn radia, Hitrádia, Rock rádia, Oldies radio 20,3 %
Lagardere Active ČR Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Zet, Radio Bonton, Dance radio 19,5 %
Londa Radio Impuls, RockZone 105,9 FM, Český Impuls 13,3 %
Radio United Broadcasting Rádio Kiss, Country radio, Rádio Beat, Signal Rádio, Radio Spin, Radio 1  12,0 %
ostatní   12,6 %

Zdroj: Radio projekt, Median, Stem/Mark

Za účelem prodeje reklamy se jednotlivé rozhlasové stanice nechávají zastupovat mediazastupitelstvími, sales-housy. Veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu, který má ze zákona omezenější možnosti reklamního vysílání než komerční stanice, si prodej reklamy zajišťuje vlastními silami. Komerční stanice jsou zastupovány společnostmi Radiohouse (společná firma skupin Media Bohemia a Lagardere Active ČR) a Radio United Services, které je majetkově propojeno s televizní skupinou Prima.

Podíl rozhlasových sítí (%)

Radio projekt, 1H/2017, Median, Stem/Mark