Ukazatele úspěšnosti TV reklamy

úterý, 3. října 2017, 17:17

Sledovanost je klíčovým faktorem, který se odráží na efektivitě televizní reklamy.

Ukazatele

Televize je v absolutních částkách nejdražším médiem. Jelikož zadavatelé reklamy vždy usilují o co nejefektivnější využití investic, vznikla potřeba měřit výkony televize, tedy sledovanost. Od roku 1997 je v České republice zavedeno měření sledovanosti peoplemetrového typu – peoplemetry, od roku 2002 TV metry. Na základě výsledků tohoto respektovaného měření se vypočítávají mediální ukazatele potřebné k plánování a vyhodnocování zásahu TV kampaní. Mezi ně patří zejména ratingGRPTRPNet Reachefektivní frekvenceOTS, afinita a další. Tyto parametry je třeba posuzovat komplexně, nelze hodnotit televizní kampaně např. jen podle afinity nebo jen podle ceny za oslovení cílové skupiny.

Vyhodnocování

Každá televizní kampaň má před tím, než začne, svůj mediaplan, kde jsou uvedeny plánované hodnoty ukazatelů a spotlist. Poté se kampaň realizuje a po jejím skončení se porovnají reálně dosažené hodnoty s naplánovanými. Je více než vhodné vyvodit z průběhu kampaně závěry a doporučení pro příští aktivity. K tomu slouží post buy report s uvedenými hodnotami výše popsaných parametrů.