Úvod do televizního trhu

úterý, 3. října 2017, 16:52

Nejsilnější televizní hráči jsou i po nástupu digitalizace skupiny Nova, Česká televize a Prima.

Hlavní provozovatelé TV vysílání

televizní skupina televizní stanice podíl na sledovanosti
Nova Group Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova Sport 1, Nova Sport 2 30,26 %
Česká televize ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT:D, ČT art 29,28 %
Prima Group Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, (Prima Comedy Central - zastupuje, vlastníkem je Viacom) 20,76 %
Barrandov Group TV Barrandov, Barrandov Plus, Barrandov Family, Kino Barrandov 8,91 %
Óčko Group Óčko TV, Óčko Gold, Óčko Expres 0,71 %
Atmedia∗ AXN, CS film, CS mini, Disney Channel, Film Box, Film +, Joj Cinema, Joj Family, Kinosvět, Minimax, National Geographic, Rebel, Relax, Retro, Spektrum, Sport 1, Sport 2, Šlágr TV, Tuty 3,78 %
ostatní   5,48 %

∗reklamní zastupitelství, zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, CS 15+, celý den, 1.1.-30.9. 2017

 

Tři nejsilnější televizní skupiny v Česku – skupina Nova, skupina Prima a Česká televize – trží i po ukončení přechodu na digitální terestrické vysílání v roce 2012 podíl na sledovanosti na úrovni 80 %. Digitalizace otevřela dveře pro start dalších televizních kanálů, což se odrazilo v nárůstu počtu stanic na českém trhu a ve fragmentizaci televizní nabídky.

Divácky atraktivní pořady jsou zejména zpravodajské relacepůvodní české seriály, stejně tak jako české filmy. Svoji diváckou oblibu mají také talk show a stále oblíbený je formát reality show. V době vánočních a novoročních svátků dominují pohádky, které se ale úspěšně prosazují i v případě jejich odvysílání mimo uvedené roční období. Mladší digitální stanice se prosazují více v low season (období slabší inzertní sezóny –leden, únor, červenec, srpen), kdy „velké” televize nabízejí reprízy svých seriálů a starší domácí tvorbu.

Na sledování televize má vliv i vývoj společnosti a jejího životního stylu. Objevilo se více druhů zábavy, narůstá pokrytí domácností v ČR internetem. V důsledku toho soustředí televizní stanice svoji pozornost na internet a rozšiřují počet pořadů, které je možné na internetu sledovat. Technologické možnosti také rozšiřují nabídku přístrojů, na kterých je možné audiovizuální obsah sledovat – vedle klasické TV obrazovky, počítač či notebook, mobil nebo tablet. S tím se zvyšují možnosti diváků vybírat si sledování obsahu, kdy chtějí a kde chtějí.

V roce 2017 byly spuštěny první přechodové sítě pro vyšší standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2. Přechod na DVB-T2 by měl být v Česku ukončen v roce 2021.

Celkovým důsledkem všech výše popsaných faktorů je postupná fragmentace zájmu televizních diváků. Je však třeba říci, že čas, který diváci věnují sledování televize, v průměru neklesá. Naopak, s počtem nových kanálů se spíš zvyšuje. Důležitým faktorem, ovlivňujícím sledovanost, je i počasí – je-li venku hezky, sledujeme televizi méně.

Podíl TV skupin (%), 15+, celý den

ATO-Nielsen Admosphere, 1. pololetí 2017