PHD uvedla NeuroTVPlanning, nástroj pro plánování TV

VidimeVamDoHlavy
Nástroj mediální agentury PHD využívá pro plánování TV reklam unikátních výsledků, které odhalila magnetická resonance.

Mediální agentura PHD ve čtvrtek představila svůj inovativní nástroj v oblasti plánování televizních reklamních kampaní. Na základě výzkumu provedeného ve spolupráci s Ústavem informatiky Akademie věd České republiky vyvinula nástroj neuroTVplanning, jehož cílem je zpřesnit umístění reklamy jak v rámci televizního média, tak i programového prostředí v souladu se zvolenou komunikační strategií.

Jak podotkla Jitka Vysekalová z České marketingové společnosti, nástroj neuroTVplanning odpovídá současné potřebě obohacovat náš tradiční pohled o nové neurovědní poznatky a nacházet tak nové cesty k současnému zákazníkovi.

Pro vyvinutí nástroje neuroTVplanning využila agentura PHD technologie magnetické resonance (fMRI), s jejíž pomocí získala přesná data o působení různých typů pořadů na mozková centra. Pro získání těchto informací spolupracovala s významným partnerem – Akademií věd ČR. Na celém výzkumu se dále podílela Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie pražského IKEMu.

Průzkum se prováděl na 30 účastnících, kteří byli přímo v IKEMu podrobeni měření mozkové aktivity po dobu 60 minut při sledování 10 typů pořadů. Poté následovalo dotazování k jednotlivým pořadům se zaměřením na líbivost, míru zaujetí, relevance a deklarované pocity. „Zjistili jsme, že existují významné rozdíly mezi jednotlivými televizními pořady, jelikož se při jejich sledování skutečně velmi odlišně aktivují jednotlivá centra mozku,“ říká Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky Akademie věd ČR.

Rozdíly v intenzitě a struktuře mozkové aktivace mezi jednotlivými sledovanými pořady ukazuje následující graf.

Využitím těchto výsledků lze pak kvalitativně zefektivnit reklamu, tedy ji lépe umístit do programového prostředí s ohledem na daný typ pořadu, což by mělo přinést jak finanční úspory na straně klienta, tak snížit zatížení televizního diváka. „Pokud nasazujete TV reklamu u kvalitativně správných pořadů, má reklama vyšší prodejní efekt. Z našich průzkumů víme, že tato metoda může přinést úspory v řádu jednotek procent,“ říká Jiří Herian, managing director PHD.

Například při sledování vědomostní soutěže se aktivuje oblast kognice, řeči a externalizované pozornosti, což se projevuje tím, že divák neustále čeká na novou otázku a je připraven ji zodpovědět. Naopak deaktivovaná je u něj sebeprojekce, motorická centra a periferní zrak. Efektivní je tedy zapojit k tomuto typu pořadu informativní reklamu komunikující například slevovou akci. Imageová reklama by se zase  naopak hodila spíše k pořadům, které hrají na emoce.

Vedle toho, že projekt přináší zlepšení a zefektivnění reklamních kampaní, přispívá i k rozvoji medicíny, jak vysvětluje Martin Vejmelka z AV ČR: „Tento projekt je součástí světového výzkumného proudu, který patří mezi naše priority. Získané poznatky budou dále využity například pro rozvoj metod v oblasti diagnostikování neurodegenerativních či psychických chorob.“

Inovativní nástroj neuroTVplanning je v současné době podpořen internetovou kampaní a webovou stránkou VidímeVámDoHlavy.cz.

-kch-

Zařazeno v rubrice: Neuromarketing, Neuroplanning, TOP, TV, Výzkum, Výzkumy

DISKUSE

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.