Čteme průměrně 41 minut denně

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Tisk MediaGuru

Na základě průzkumu realizovaném Národní Knihovnou a Akademií věd patří Češi k nejaktivnějším čtenářům.

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., uskutečnily v roce 2007 průzkum mezi českými čtenáři. Statické šetření provedla agentura DEMA, a. s., a týkalo se populace nad 15 let; sběr dat byl proveden na přelomu května a června 2007.  Z průzkumu vyplynulo, že 83 % Čechů přečte za rok aspoň 1 knihu.  Ve výrazné většině jsou většími čtenářkami ženy (88%) než muži (77%). Češi v průměru přečtou 16 knih; jejich čtení se denně věnují 41 minut; za knihy utratí za rok 1303,- Kč; v jejich domácích knihovnách se v průměru nachází 274 knih. Průzkum ukázal, že nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje je vzdělání. Čtení novin a časopisů věnují 30 minut denně, ale televizi a rozhlasu 111, respektive 113 minut. Dotazovaní uvedli, že 86 minut denně věnují práci s internetem.čtení, je vzdělání; menší rozlišovací roli hraje velikost sídla a věk.

Související články:

Bookmarketing - reklama do knih?