Jak to je s těmi TV reklamami? Díváme se na ně nebo ne?

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 TV MediaGuru

Díváme. Ovšem, jak to tak bývá, jak kdo. Důležité přitom nejsou naše pocity nebo subjektivní názory, ale realita, nejlépe změřená.

Jaká je skutečnost?

Pojďme se na přepínání a odchody od televize během reklam podívat očima TV metrů. TV metry jsou trochu jiným druhem výzkumu. Jsou to vlastně krabičky, které zaznamenávají jak příchody a odchody od televize, tak i přepínání mezi programy. Měří tedy i sledovanost reklamních bloků.

Reklamy před pořadem

Jak vypadá sledovanost reklamy před zajímavým pořadem? Ukážeme si to na příkladu nejsledovanějšího TV pořadu vůbec, Televizních novin na TV NOVA. Je vidět, že diváci k televizi přicházejí jak před reklamním blokem, tak během reklam a dokonce i po začátku Televizních novin. Sledovanost posledních reklam před znělkou (a sponzoringu časomíry) je dokonce vyšší nežli rating první reklamy v TV bloku.

Sledovanost Tv reklam před pořadem

Reklamy uprostřed filmu

Jedna z divácky nejméně oblíbených reklam. Diváci ve výzkumech deklarují, že se na ně nedívají, jdou si pro něco k jídlu, přepínají na jiný TV kanál (což je divné, když mají rozkoukaný film) nebo jdou rychle tam, kam i pan prezident chodí pěšky. Typická reklamní přestávka v programu má pak takovýto průběh:

Sledovanost TV reklam uprostřed pořadu

Jak se dalo očekávat, diváci od televize odcházejí. Kolik jich odejde, závisí na přitažlivosti konkrétního pořadu, pořadů na jiných kanálech (counterprogramming), denní době, atd. Většinou sledovanost (rating) v průběhu breaku poklesne o cca 15-20% a pak se pomalu navrací na původní hodnotu.

Reklamy po pořadu

Zbývá zhodnotit, jak lidé sledují reklamy po skončení zajímavého pořadu. Na přiloženém obrázku je vidět, že diváci od televizní obrazovky odcházejí, avšak přestože zájem opadá, stále zůstává celkem podstatná část divácké obce, která má možnost reklamu sledovat.

Sledovanost reklam po pořadu

Co říci závěrem?

My, diváci českých televizí, od reklamy skutečně odcházíme či přepínáme, ale velká většina z nás – 80 až 85 procent zůstává u obrazovky přítomna a má možnost být reklamou zasažena.