Startuje AdMonitoring

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Internet & Mobil MediaGuru

Sdružení pro internetovou reklamu poprvé uvádí výsledky měření výkonu internetové reklamy v České republice projektu AdMonitoring.

Myšlenka ostře sledovaného projektu vznikla na základě požadavků trhu téměř před rokem a SPIR se rozhodl, z titulu inovátora a lídra trhu, zrealizovat jej na vlastní náklady. Výsledky projektu jsou určeny  marketingovým pracovníkům, mediálním  plánovačům a všem, kteří ke své práci potřebují informaci o proinzerovaných částkách ve světě internetové reklamy.

Projekt AdMonitoring měří výkonnost především plošné tzv. display reklamy a stojí na třech základních zdrojích informací: na deklaracích výkonu zapojených médií, na  robotnickém monitoringu  nezapojených médií systémem Nettrack a na auditu  naměřených dat mediálními agenturami. Takto sesbíraná a vyčištěná data  jsou přístupná odběratelům v online aplikaci přes webové rozhraní. Zobrazená data lze třídit  podle různých výběrových kritérií – např. času, zadavatele, média, reklamního formátu  apod. Realizátorem projektu je výzkumná společnost Primetime,  která navrhla technologické řešení, propojila a sjednotila data  všech použitých zdrojů.

Do projektu  se zapojily skupiny médií, zastoupených mediastupitelstvím  Amedia a Arbointeractive a provozovatelé těchto médií Centrum.cz, Finance.cz,  IDnes.cz, IInfo.cz, Kurzy.cz,  Ringier.cz a Seznam.cz.  Jen díky těmto médiím, jejich ochotě zveřejnit své inzertní výkony a schopnosti sjednotit své reklamní a evidenční systémy napříč trhem, mají čeští marketéři možnost použít datový výstup  projektu, jehož paralelu nenajdeme na světě.  K dnešnímu datu projekt soustřeďuje informace o internetových 80 médiích.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujících obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 35  členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, startuje i projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring.