Je internet mediem či technologickou platformou?

pátek, 21. listopadu 2008, 12:30 Internet & Mobil MediaGuru

Podnětem pro tento článek pro mě byl nesouhlas některých účastníků konference CIF 2008 s tvrzením, že internet není médium, ale platforma.

Rád bych tedy navázal na toto tvrzení a podal ne přímo vysvětlení, ale otázky, které nám snad pomohou dobrat se správného výsledku.

 

Nejprve, co říká slovník cizích slov o slově "médium": 1. zprostředkující činitel, prostředí; 2. osoba zprostředkující spiritistickou informaci; 3. masové sdělovací prostředky tištěné i elektronické masmédium;

 

Podle bodu 1. a 3. se zdá, že internet toto označení splňuje. Ale vezměme to popořádku, tedy tisk, rádio, televizi, outdoor, internet. Kino jsem záměrně vynechal, neb z pohledu objemů marketingových nákladů je jeho podíl na trhu marginální.

 

Tisk

Když v roce 1444 vynalezl Gutenberg knihtisk, stál na počátku nového media - tisku - které se stane brzy masovou záležitostí, tj. massmediem. Toto medium pro přenos dat používá převážně celulózu a inkoust, v některých případech elektronické technologie (viz např. "Kindle").

 

Otázka zní: Je informace mající původ v tisku stále tiskovou, i pokud se změní technologie zobrazení?

 

Rádio

Za praotce radiových signálů je považován Guglielmo Marconi, který v roce 1896 získal patent na zdokonalený přenos elektrických impulsů a signálů. Okolo roku 1919 vznikla v Haagu první radiová stanice komerčního charakteru - pravidelné vysílání pro pobavení okruhu neznámých posluchačů (narozdíl tedy od využití v námořnictvu apod). Od té doby se mnoho změnilo, včetně technologií přenosu; již nyní lze rádio vysílat i po internetu a tato služba si získala obrovské množství uživatelů.

 

Otázka zní: je rádio vysílané po internetu stále rádiem, i přesto že technologie přenosu, zpracování dat je úplně odlišná od původní koncepce?

 

Televize

Televize nemá za sebou zvučná jména jako Bell či Marconi, přitom naše životy v současné době možna ovlivňuje ze všech medií nejvíce. Obecně přijímaným vynálezcem televize, která je předchůdcem té dnešní je skotský vynálezce John Logie Baird a jeho vynález se datuje r. 1925 a o dva roky později byl schopen přenést signál z Londýna do Glasgow. Dnešní moderní přístroje jsou úplně odlišné od původních principů zobrazení (viz LCD, plasma, OLED a další)... Protože se jedná o medium, jenž nás ovlivňuje asi nejvíce, mám dotazy dva.

 

Otázka první zní: Jako jedno z nejvlivnějších medií je televize svázána mnohými pravidly, která řídí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - týkají se i množství reklamních bloků ve vysílání a skladbou programu. To je pochopitelné v situaci, kdy jsou vlnová pásma omezeným národním bohatstvím a regulace je na místě. Je však v případě televizního vysílání dostupného na internetu (existujících či budoucích stanic) opravdu nutné vázat jej těmito pravidly též?

 

Otázka druhá zní: Pokud lze televizi šířit po internetu za stejných podmínek jako televizní (dle RVTV), včetně dokumentárních snímků, zpravodajství, filmů, divadelních představení apod., proč je třeba nakupovat práva pro internet a televizi zvlášť?

 

Outdoor

Těžko najít historický odkaz, neboť se mezi tyto typy reklamy jistě počítají i vývěsní štíty starověkých řemeslníků apod. Možná postával i nějaký egyptský mladík s papyrovými svitky včetně velkého billboardu před pyramidami a upozorňoval na možnost vykoupit svou duši skrze produkty svého mocného pána :) Od té doby se hodně změnilo a mnoho outdoorových aktivit, včetně billboardů využivá online technologií pro zobrazování nejaktuálnějších informací či zpravodajských feedů.

 

Otázka zní: Je outdoor, napojený na online technologie, outdoorovým mediem?

 

Internet

Nejmladší z výše uvedeného výčtu. Jeho historie se datuje okolo roku 1964 jako válečná technologie umožňující decentralizaci velících středisek a tím i větší záruku kontinuity v případě napadení jednoho ze středisek vedení války nepřítelem. Komerčně se využívá internet od roku 1992, kdy vzniká World Wide Web a dochází k masovému šíření osobních počítačů. Internet v průběhu krátké doby zahrnul do svého pole působnosti všechna dosavadní média a to, které takovouto agregaci odmítalo, těžce zaplakalo - v současné době například těžce odolává právě tisk a jeho vydavatelé hledají cestu jak z pasti ven. To samé (dle mého očekávání a zkušenosti s vývojem v zahraničí) čeká velice brzy i televizi a rádio. Internet tedy může fungovat jak pro přenos videa (např. online TV, VOD), tak i zpráv, flash aplikací a online her, online sázení, video konferencí, v neposlední řadě i marketingové komunikace. Ve všech případech je však internet POUZE sítí počítačů svázaných pravidly technologií a programovacích jazyků.

 

Otázka zní: Co z toho hernajs šůviks vyplývá???

 

Dle výše uvedeného se může zdát, že internet je nad všemi médii, neboť jej lze využít k distribuci či zdokonalení kteréhokoliv média výše uvedeného, především díky jeho aktuálnosti (real-time) a relativně snadné dostupnosti. V tu chvíli se zdá, že medium je určeno typem zobrazujícího zařízení:

 

Print - noviny / knihy

Televize - televizor

Radio - rádio přehrávač

Outdoor - venkovní poutače

 

Co však internet? Ten lze "zobrazit" v televizoru, v mobilu, PDA, v monitoru, na plátně, v kině...; na druhou stranu lze internetem šířit televizi, rádio, tisk... Tím nesplňuje parametry stejné, jako mají ostatní média a nutně tedy musí být něčím jiným

Je tedy Internet medium nebo platforma???

 

Můj názor už znáte. Není to však jedno? Jako zástupce mediální agentury musím uvažovat tak, aby kampaň našeho klienta byla úspěšná. Úspěšná kampaň je ta, která dokáže využit všech relevantních kanálů bez ohledu na jejich označení a dosáhnout co nejvyšší konverze za přiměřených nákladů. ROI - return of investments - je to, co se opravdu počítá. A dokud mají marketéři, kreativní a mediální agentury toto na paměti, je jedno, jestli se budeme zabývat tím, že internet je či není mediem. Je třeba jej efektivně využívat k potřebám klientů i uživatelů.

 

P.S. Stejně to je technologická platforma a basta! :)

P.P.S. Je chyba vidět v mobilu jen další prostředek zobrazující internet, ale o tom až příště..