Téměř tři čtvrtiny populace nesouhlasí s regulací internetu

pondělí, 23. března 2009, 17:52 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

V únoru 2009 proběhl průzkum veřejného mínění k otázce regulace internetu, který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura Mediaresearch.

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký postoj mají lidé k regulaci internetu a jaký obsah by podle nich měl být regulován. Téměř tři čtvrtiny populace nesouhlasí s regulací internetu. Souhlas s regulací internetu projevily ve větší míře ženy než muži. Důvodem by mohlo být, že roli rodičů zodpovědných za výchovu svých dětí, mají ve společnosti stále ještě více ženy. S vyšším vzděláním je postoj k regulaci internetu negativnější.  Podle analytika SPIR Petra Koláře lidé s vyšším vzděláním si více cení svobody jako takové, proto ani nechtějí cenzurovat obsah internetu. Nejvíce regulovaný přístup by podle populace měl být v oblasti pornografie. Dále následují násilí a extremismus. Lidé na otázku „Ke kterému „jinému“ obsahu by měl být přístup regulován?“ odpověděli převážně výroky, které regulaci internetu odmítají.