Vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže Časopis roku 2008

pátek, 29. května 2009, 13:26 Tisk MediaGuru

Ve středu 27. května 2008 byly ve Slovanském domě v Praze vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže Časopis roku 2008, kterou pořádá Unie vydavatelů.

Generálním partnerem soutěže byla První novinová společnost, slavnostní večer stejně jako v předcházejících letech zajistila společnost Select Agency.

V jednotlivých kategoriích zvítězily tyto tituly:

I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks - TV Max, vydavatel Bauer Media, v. o. s.

II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks – Reflex, vydavatel Ringier ČR, a. s.

III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks - Respekt, vydavatel Respekt Publishing, a. s.

IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks – Ekonom, vydavatel Economia a. s.

V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000 – Moderní byt, vydavatel Business Media CZ, s. r. o.

VI. kategorie – Hvězda roku 2008 – Respekt, vydavatel Respekt Publishing, a. s.

VII. kategorie B2B časopis – Hotel & Spa Management, vydavatel Economia, a. s.

IX. kategorie – Obálka roku – Čilichili, vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o.

Kategorie VIII. Digitální počin roku 2008 nebyla vyhodnocena z důvodu malého počtu přihlášených internetových projektů.

Podrobný přehled výsledků a shortlistů uvádíme v závěru zprávy.

 Soutěž byla nově zaměřena zejména na to, aby výsledky soutěže umožnily zadavatelům inzerce a odborné veřejnosti lépe se orientovat na trhu časopisů, případně byly určitým vodítkem při zadávání reklamy. Důraz byl položen na transparentnost, nezávislé hodnocení a důvěryhodnost soutěže. Také proto k nejvýznamnějším změnám došlo ve způsobu hodnocení titulů a v kategorizaci soutěže.

Do hodnocení byly promítnuty meziroční změny prodaného nákladu, čtenosti a objemu inzerce, které se staly jeho nedílnou součástí (kategorie I.—VI.). Součet pořadí titulů dle uvedených indexů a pořadí dle výběru poroty určil tituly postupující na shortlist. Ve druhém kole bude odborná porota hlasovala o vítězích. Na rozdíl od minulých ročníků byla porota složena pouze z odborníků působících v oblasti mediálního trhu a ze zástupců sponzorů. V porotě nebyli zastoupeni vydavatelé účastnící se soutěže.

Se svými tituly soutěžilo celkem 19 vydavatelů, kteří nominovali 57 časopisů  a 26 obálek.

 

Časopisy hodnotilo deset porotců:

Zástupci mediálních agentur

Tomáš Renč – Mediaedge:cia Czech Republic

Tomáš Filla – OMD Czech

 

Zástupci asociací zadavatelů

Jan Levora – České sdružení značkových výrobků

Eva Štěpánková – Sdružení výrobců, dovozců, vývozců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu (PROKOS)

 

Zástupce výzkumných agentur v oblasti tištěných médií

Pavel Rusý – GfK Praha

 

Odborníci z oblasti grafiky a designu

Štěpán Tyller – Art Director Club ČR

Jan Dobeš – studio Designiq

 

Zástupce akademické obce

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. – Fakulta sociálních věd UK

 

Osobnost z oblasti tiskového trhu

Petr Bílek

 

Zástupce sponzora

Zuzana Hurychová – První novinová společnost

 

Ředitelem soutěže byl  p. Jiří Mikeš

 

Výsledky soutěže

 

I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem (PN) nad 100 000 ks

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

TV MAX

Vydavatel: Bauer Media, v. o. s.

Zdůvodnění: Programový čtrnáctideník TV MAX od roku 2006, kdy byl uveden na trh, zaznamenává téměř nepřetržitý nárůst prodeje. S prodejním nárůstem 23 % v roce 2008 se TV MAX stal druhý nejrychleji expandujícím časopisem na českém trhu. Ve druhém pololetí 2008, ve srovnání se stejným obdobím roku 2007, stoupla celková čtenost titulu o více než 100 000 čtenářů. Časopis v roce 2008 prošel celkovým refreshem, jehož cílem byla rychlá a komfortní orientace v programové části a redakční důraz na pořady preferované mladou cílovou skupinou čtenářů. O tom, že tato změna byla úspěšná, jednoznačně vypovídá zájem čtenářů.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

Blesk pro ženy

Vydavatel: Ringier ČR, a. s.

 

ChVILKA PRO TEBE

Vydavatel: Bauer Media, v. o. s.

 

READER´S DIGEST

Vydavatel: Reader´s Digest Výběr, s. r. o.

 

svět ženy

Vydavatel: Burda Praha, s. r. o.

 

TV MINI

Vydavatel: Astrosat, s. r. o.

II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem (PN) od 50 000 do 100 000 ks

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

REFLEX

Vydavatel: Ringier ČR, a. s.

Zdůvodnění: Z titulů hodnocených ve druhém kole, udělal časopis Reflex jako jediný v průběhu roku podstatné změny jak v personálním obsazení redakce, tak v obsahovém zaměření a dokázal si zachovat svůj vysoký standard. Tvůrci časopisu vsadili na aktuálnost, původní reportáže, zajímavé fotografie a nebojí se otevřít i velmi kontroverzní společenská témata.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

21. STOLETÍ

Vydavatel: RF Hobby, s. r. o.

 

apetit

Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, s. r. o.

 

EPOCHA

Vydavatel: RF Hobby, s. r.o.

 

MARIANNE

Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, s. r. o.

 

 

III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem (PN) od 25 000 do 50 000 ks

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

RESPEKT

Vydavatel: Respekt Publishing, a. s.

Zdůvodnění: Týdeník Respekt v roce 2008 potvrdil, že patří mezi média s nejlepší investigativní žurnalistikou. Úspěch časopisu potvrdil i rostoucí prodej, který odstartovala změna layoutu v roce 2007. Zatímco v roce 2007 se týdně prodávalo kolem 19 000 kusů, v roce následujícím to bylo už 26 500. Hrubé inzertní příjmy se od roku 2007 téměř zdvojnásobily. Zatímco v roce 2007 byly inzertní příjmy 26 miliónů Kč, v roce 2008 už činily skoro 50 milionů.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

BETYNKA

Vydavatel: Burda Praha, s. r. o.

 

ELLE

Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, s. r. o.

 

KATKA – NÁŠ ÚTULNÝ BYT

Vydavatel: Burda Praha, s. r. o.

 

MAXIM

Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, s. r. o.

 

 

IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem (PN) od 15 000 do 25 000 ks

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

EKONOM

Vydavatel: Economia, a. s.

Zdůvodnění: Úspěšný relaunch titulu v roce 2008 zvýšil čtenost titulu, počet jeho předplatitelů i výši volného prodeje. Zároveň vzrostla i míra citovanosti Ekonomu v jiných médiích. Spolu s relaunchem došlo i k úspěšnému provázání tištěné podoby časopisy s internetovou verzí.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

EURO

Vydavatel: Euronews, a. s.

 

RODINNÝ DŮM

Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.

 

SEDM

Vydavatel: Sanoma Magazines Praha, s. r. o.

 

VÍTEJTE DOMA

Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.

 

 

V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem (PN) pod 15 000

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

Moderní byt

Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.

Zdůvodnění: Rostoucí odhad čtenosti v roce 2008 ve srovnání předcházejícím rokem vypovídá o stále větší oblíbenosti titulu u čtenářů. Časopis, který se stal vlivným médiem v oblasti formování českého vkusu, v roce 2008 svým konceptem navázal na evropský trend titulů o bydlení spočívající v ještě intenzivnějším spojení vzorového bydlení světových osobností s původním zaměřením na dosažitelný servis ve vztahu k bytové kultuře.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

Bydlení

Vydavatel: Bauer Media, v. o. s.

 

MOTOCYKL

Vydavatel: Motor Presse Bohemia, s. r. o.

 

STEREO A VIDEO

Vydavatel: Trade & Leisure Publications, s. r. o.

 

 

VI. kategorie – Hvězda roku 2008

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

respekt

Vydavatel: Respekt Publishing, a. s.

Zdůvodnění: Po úspěšném relaunchování titulu v roce 2007 dosáhl časopis Respekt nejlepšího celkového výsledku při porovnávání výše růstu indexů prodaného nákladu, odhadů čtenosti a inzertních příjmů ve srovnání se všemi tituly přihlášenými do kategorií I – V.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

epocha

Vydavatel: RF Hobby, s. r. o.

 

rodinný dům

Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.

 

tv max

Vydavatel: Bauer Media, v. o. s.

 

vítejte doma

Vydavatel: Business Media CZ

 

 

VII. kategorie – B2B časopis

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

hotel & spa management

Vydavatel: Economia, a. s.

Zdůvodnění: Časopis Hotel & Spa Management (HSM) je měsíčník, který byl uveden na trh v lednu 2007 a dokázal perfektně vyplnit prázdný prostor na českém trhu.

Díky své unikátní cílové skupině čtenářů, kterou tvoří osoby s rozhodovacími pravomocemi v oblasti investic a nákupu, se titul stal atraktivním pro zadavatele inzerce, a to jak ze segmentu technologie, vybavení, zařízení a služeb, tak i potravin a nápojů.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

Computer desing

Vydavatel: CPress Media, a. s.

 

connect!

Vydavatel: CPress Media, a. s.

 

MARKETING & MEDIA

Vydavatel: Economia, a. s.

 

TECHNICKÝ TÝDENÍK

Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.

 

TREND MARKETING

Vydavatel: Economia, a. s.

 

 

IX. kategorie – Obálka roku 2008

 

1. místo a titul Časopis roku 2008

 

Čilichili, 4/2008

Vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o.

Zdůvodnění: Obálka měsíčníku Čilichili vyniká nápaditým i nenuceným grafickým zpracováním nad většinu běžných i firemních periodik. Aktuální téma na první pohled upoutá a přinutí čtenáře k důkladnějšímu prostudování, a tím nepřímo i k hlubšímu zamyšlení nad danou problematikou. Je znát, že i nad obálkou tvůrci časopisu přemýšleli, motiv není nijak prvoplánový. Kromě práce s tématem výrazně pracují i s grafickými technikami. Podle názoru poroty bylo dokonce několik obálek v loňském ročníku ještě silnějších než číslo přihlášené do soutěže - což ovšem ještě podtrhuje odstup titulu od současného standardu.

 

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

EURO, 20/2008

Vydavatel: Euronews, a. s.

 

KOKTEJL, březen 2008

Vydavatel: Czech Press Group, a. s.

 

Respekt, 38/2008

Vydavatel: Respekt Publishing, a. s.

 

týden, 43/2008

Vydavatel: Mediacop, s. r. o.

 

Výměnný odkaz:

Pečení