Kenshoo - komplexní řešení pro správu PPC kampaní

čtvrtek, 24. září 2009, 11:34 Internet & Mobil MediaGuru

Zabýváte-li se správou PPC (Pay per Click) kampaní, mohly by vás zajímat poslední novinky, kterými jsou na trhu PPC pokročilé systémy, jež zvládnou automatizovaně spravovat kampaně obsahující desetitisíce slov.

Jednou z těchto novinek je Kenshoo Search, které je řešením třetí generace Search Engine Marketingu (SEM). Samo sebe popisuje jako koncovou SEM platformu pro správu kampaní. V letošním roce získalo prestižní cenu ClickZ Award v kategorii Search Management Platform, kterou udělují odborníci z marketingových a mediálních společností v několika kategoriích.

 Kenshoo pracuje na bázi měření klíčových slov a inzerátů, v současné době má otevřené API (rozhraní poskytování dat) s vyhledávači Google, MSN a Yahoo!. Na rozdíl od všech ostatních systémů pro správu kampaní, v Kenshoo můžete kampaně jak spravovat, tak i detailně měřit. Pokud používáte pro své kampaně tyto vyhledávače, můžete na jednom místě spravovat celé účty, měřit veškerá data, která potřebujete, porovnávat jednoduše data z jednotlivých vyhledávačů a především i všechna data optimalizovat, vše na jednom místě.

Kenshoo využívá řadu jednoduchých i pokročilých funkcí jako je Bid Management (nástroj na automatizovanou úpravu cenových nabídek) nebo Keyword research (nástroj na úpravy a zefektivnění klíčových slov). Kenshoo je systém, který je schopen zpracovávat miliony klíčových slov, samozřejmě především za účelem zvýšení zisku.

Kenshoo oceníte především v okamžiku, kdy spravujete velké kampaně s obrovským množstvím slov, a tedy i dat. Kenshoo nástroje vám ušetří čas, který byste museli věnovat manuální úpravě cen, inzerátů, klíčových slov a jejich typů. Automaticky sleduje dění na celém internetovém trhu a upravuje ceny, popř. aktivitu či neaktivitu slov a inzerátů tak, aby byl výsledek co nejefektivnější. Nástroj pro automatizaci cenových nabídek (Bid Management) umožňuje automatizovat vaše požadavky na zlepšení CTR, zvýšení počtu konverzí, obsazení určité pozice nebo celkové zvýšení zisku.

Kenshoo umožňuje pracovat na tzv. povrchové úrovni, tedy využívat jednoduché nástroje, přehledné reporty, ale i na úrovni složitější, kde nabízí velice promyšlené, „hloubkové“ nástroje, které pracují s obrovským množstvím dat a které si lze libovolně nadefinovat podle vlastních potřeb.

Z pokročilých nástrojů se nabízí tzv. crawl. Jedná se o nástroj, který prochází podle vašeho nadefinování stránku, XML, RSS, výsledky vyhledávání, linky na stránkách, ale i stránky vašich konkurentů, podle kterých pak např. upravuje denní nabídky cen. Informace získané z „crawleru“ Kenshoo používá ke kontrole stávajících kampaní. Na základě těchto dat vytváří dynamicky nové inzeráty nebo klíčová slova, popř. stávající restrukturalizuje. Veškeré změny jsou samozřejmě pouze navržené, jejich začlenění do kampaní je třeba z vaší strany potvrdit. Protože Kenshoo pracuje s určitými algoritmy, které si můžete také sami nadefinovat, dochází i k tomu, že vám coby relevantní možnost nabídne naprostý nesmysl, přesnějším zadáním požadavku však lze předcházet i tomuto.

Opěrným pilířem Kenshoo je Quality Management, jehož proces je znázorněn na obrázku.

kenshoo


Přístup Quality Managementu k vyhledávačům automatizuje a optimalizuje veškeré aspekty PPC kampaní. Pracuje s holistickým přístupem, poskytuje schopnost vytvořit, spravovat a optimalizovat efektivní a relevantní kampaně. K tomu všemu stačí v základní úrovni pouze množství hlídaných a zkoumaných faktorů spolu s inteligentní automatizací.

Quality Management zaručuje denní provádění nezbytných úkolů ve spravování kampaní, takže se sami můžete zaměřit na celkovou, konkurenceschopnou strategii.

 

Systém Kenshoo lze vřele doporučit klientům s objemnými kampaněmi, které obsahují velké množství dat. Dokáže inzerentovi ušetřit nemalé prostředky a dosáhnout daleko vyšší efektivity než při klasické optimalizaci kampaně. Bohužel je v českých podmínkách využitelný pouze pro Google, což jej však nijak nediskvalifikuje, své místo si pro svou technickou vyspělost a neustálé vylepšování dokáže najít i tak.

Zdroje:

http://www.kenshoo.com/
http://www.kenshoo.com/Kenshoo_Search_Methodology/  (použitý obrázek)
http://www.webguild.org/2009/05/3-strikes-and-you%e2%80%99re-out-how-to-get-more-ppc-impressions-safely.php