O mobilním marketingu s Janem Edlmanem

čtvrtek, 05. listopadu 2009, 12:04 Internet & Mobil MediaGuru

Mediaguru.cz udělal krátký rozhovor o perspektivách mobilního marketingu se specialistou OMD Digital Honzou Edlmanem.

V čem vidíš výhodu mobilního marketingu oproti jiným mediatypům zejména pak vůči internetu?

Obecně je hlavní výhodou mobilu jeho snadná dosažitelnost a použitelnost. Většina populace mobil či smartphone má, ví jak telefonovat, odesílat SMS. Navíc tím, že jej lidé téměř nevypínají, je uživatel mobilu dostupný prakticky kdykoliv a kdekoliv. Pro marketing lze tyto atributy využít, především v souvislosti s lokalizací uživatele, typem telefonu, který užívá a historie jeho uživatelského profilu. S rozšířením internetu v mobilu lze kombinovat výhody internetu s mobilem a pomocí dostupných možností dostat z obou světů to nejlepší, co pomůže firmám prodat jejich produkty či služby. Tudíž bych mobilní marketing nevymezoval vůči internetu, oba světy se vzájemně prolínají a velmi dobře doplňují.

 

Jaká je hlavní nevýhoda?

Doposud neexistují jednotné metriky meření, jako je například NetMonitor (SPIR), což devalvuje kredibilitu uváděných výsledků jednotlivými operátory. Druhou nevýhodou je určitě možné přehlcení uživatele a jeho otupění vůči reklamě či snad dokonce vypěstované averzi. To se však týká především necílených sdělení – proto by měly subjekty využívající tento druh marketingových aktivit velmi dobře zvažovat, komu a jaké sdělení poskytnou do jeho mobilního telefonu / smartphonu. Personalizace sdělení by měla být mantra, kterou by si marketingoví odborníci před každou kampaní měli opakovat před spaním a znovu hned jak se probudí :-)

 

Při jakém druhu kampaně, proč a jaký typ média mobilního marketingu (mobilní internet, SMS, MMS)  by si mobilní marketing využil?

Vidím velký potenciál v dataminingu a kvalitním CRM, viz úspěch kampaně BMW v loňském roce založené na kombinaci MMS/mobilním internetu, personalizovaném sdělení a perfektním načasování. Mám za to, že i využití samotného mobilního internetu, především pak „mobilní weby“ budou v blízké budoucnosti velmi důležitým zdrojem konverzí, minimálně do té doby, dokud uživatelé budou vnímat reklamu v mobilu spíše jako užitečný či zajímavý obsah, což je dnes zcela zřejmé z výsledků dosavadních kampaní tohoto druhu. Dalším, doposud velmi opomíjeným segmentem, jsou též aplikace do mobilu, které zasáhnou správnou cílovou skupinu – příkladem by mohla být aplikace pro monitoring akciových trhů, kterou následně lze využít pro komunikaci sofistikovaných finančních produktů. Ovšem existují další opomíjené služby, které telefon nabízí.