RRTV požaduje další peníze na kontrolu internetu

úterý, 15. prosince 2009, 13:30 Internet & Mobil MediaGuru

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) se znepokojením sleduje snahu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) o navýšení svého provozního rozpočtu tak, aby měla další peníze na kontrolu obsahu videí na internetu.

Stalo se tak na posledním zasedání Poslanecké sněmovny ČR v rámci schvalování rozpočtu na rok 2010, kdy  RRTV požádala prostřednictvím některých poslanců o další tři miliony korun. Důvodem je zajištění monitoringu tak zvaných nelineárních služeb v souvislosti  s novým zákonem o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání  čili dohled nad obsahem této části internetu.

„Návrh zákona jsme po mnoha peripetiích komentovali a připomínkovali Ministerstvu kultury ČR (předkladateli) a  navrhovali takové úpravy, které by byly progresivní a nezasáhly by daňové poplatníky. Doporučovali jsme, aby kontrolu nad internetovou branží v této oblasti a finanční náklady převzala na svá bedra nezisková profesní organizace např. SPIR resp. jeho samoregulační komise, která kvůli tomuto účelu vznikla a funguje“ říká Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR a dodává “ jsme přesvědčeni, že samoregulace je jediný funkční nástroj, který zajistí plnění příslušné směrnice Evropské unie, ze které český návrh zákona vychází. Jakékoliv jiné řešení, víceméně restriktivního charakteru, se mine účinkem a odsaje ze státního rozpočtu další peníze.“

Bohužel, předkladatel návrhu zákona svěřil kontrolu obsahu a vymáhání sankcí do rukou státního orgánu, RRTV, který, podle slov obhájců tohoto řešení, zvládne kontrolu bez dalšího navýšení svého rozpočtu. Opak se stal pravdou, jak jsme byli svědky při čtení návrhu zákona o státním rozpočtu a předpokládáme, že situace se bude opakovat i další rok. Apelujeme na poslance a senátory České republiky, kteří budou návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání v nejbližší době schvalovat, aby si uvědomili, že v dnešní tíživé situaci existují funkčnější řešení, která by zároveň ulehčila napnutému státnímu rozpočtu pro rok 2010. Nepochybujeme, že samoregulace si, navzdory některým snahám, najde cestu i na internet.

Informace o směrnici o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání najdete zde.