Čtenost deníků se snížila, pohoršily si téměř všechny

čtvrtek, 10. února 2011, 11:14 Tisk MediaGuru

Čtenost tuzemských deníků se podle aktuálních dat Media projektu za druhé loňské období v meziročním srovnání snížila.

S výjimkou Lidových novin, které si meziročně polepšily o 9 tisíc čtenářů, poklesla meziročně čtenost všem placeným deníkům - celostátním i regionálním. Nejnižší meziroční poklesy se dotkly nejčtenějšího deníku Blesk (-1,4 %) a sportovního deníku Sport (-1,2 %). V obou případech je snížení v rámci statistické chyby, a nemá tedy výraznější vliv. Ze zpravodajsky orientovaných deníků naopak vykázaly nejvyšší meziroční poklesy čtenosti deníky Mladá fronta Dnes, Deník a Právo (ve všech případech se pokles čtenosti pohyboval na úrovni 10 % a více). Relativně nízké meziroční snížení čtenosti zaznamenaly Hospodářské noviny (-2 %), což je ještě v rámci statistické odchylky, a bulvární deník Aha! (-4 %).

Alespoň jeden placený deník si denně ve sledovaném období přečetlo 3,59 mil. čtenářů, s připočtením čtenářů bezplatných deníků pak souhrnná čtenost deníků představovala 3,81 mil. čtenářů. Znamená to, že dopad deníků v populaci 12-79 let, měřené čteností na vydání, představovala ve druhém loňském pololetí celkem 43 %. Zásah deníků v delším období v populaci 12-79 je pak 71 %. 

Tabulka: Čtenost tištěných titulů ve druhém pololetí 2010, Zdroj: Media projekt, SKMO, Unie vydavatelů, GfK Czech, Median (čtenost na vydání)

Media projekt

Media projekt_2