Deníky i vloni pokračovaly v poklesu prodejů

pátek, 25. února 2011, 12:23 Tisk MediaGuru

Konečný účet za prodej českých deníků v loňském roce představuje 8% ztrátu oproti roku 2009. V průměru se tedy každý den vloni prodalo 1,226 mil. výtisků novin.

Mediaguru porovnal průměrný prodaný náklad deníků v letech 2010 a 2009. Celkový výsledek, který představuje meziroční 8% pokles prodaného nákladu, znamená, že deníkům se přeci jen mírně podařilo snížit klesající tendenci z předcházejícího roku. Meziroční pokles mezi lety 2009 a 2008 totiž představoval více než 9 %.

Přesto stále platí, že prodeje českých deníků zaznamenávají od roku 2007 citelnější klesající tendenci. Platí také, že bulvárněji orientované deníky dosahují v meziročním srovnání nižších poklesů než deníky zpravodajské.

Loňský rok se v prodejích negativně projevil zejména na výsledku Hospodářských novin, kterým průměrný souhrnný prodej klesl v meziročním srovnání o 18,5 %. Bylo to způsobeno zejména poklesem počtu předplatitelů. Větší než 10% pokles prodaného nákladu se vloni dotkl i Lidových novin (-14,7 %). Lidovým novinám se naopak proti HN podařilo zvýšit počet přeplatitelů, ale pultový prodej poklesl o necelou pětinu.

Desetiprocentní snížení prodaného nákladu zaznamenaly vloni regionální Deník a sportovní Sport.

Tabulka: Vývoj průměrného prodaného nákladu deníků v roce 2010, zdroj: ABC ČR