BigMedia zavádí měření venkovních ploch

středa, 09. března 2011, 09:09 Outdoor MediaGuru

Společnost BigMedia, provozovatel venkovních reklamních nosičů, představila nový projekt na měření outdoorových ploch.

BigMedia se rozhodla rozhýbat trh venkovní reklamy, který se potýká s absencí dat o její sledovanosti a možné účinnosti. Spouští proto ve spolupráci s firmou MGE Data projekt měření venkovních ploch. Zatím jsou však do projektu zapojeny pouze nosiče BigMedia.

„Smyslem projektu je zkvalitnit úroveň obchodování, protože vnímáme, že klienti více vyžadují maximální možný efekt,“ představil projekt managing director společnosti BigMedia Jan Vlček.  Podle Davida Strnada ze společnosti MGE Data není v Česku problém s kvantitou ploch, ale s jejich kvalitou.

Projekt bude probíhat ve čtyřech základních fázích. První fáze by měla být ukončena na konci března a zahrnuje přesné zaměření všech technických parametrů ploch a kvality viditelnosti. V dubnu by pak měla být dokončena druhá fáze, spočívající v napojení ploch do modelu dopravních toků včetně kvantifikace překryvů. Ve třetí fázi v červnu budou do modelu zahrnuty subjekty, které se vyskytují v blízkosti ploch, a ve čtvrté fázi od srpna se začne sledovat mobilita respondentů pomocí GPS modelů.

Projekt by tak měl poskytovat informace o každé ploše, kvantifikovat čistý zásah a jeho frekvenci a pomoci cílit kampaně podle chování a zájmů cílové skupiny. „Chceme zjistit, jak opakovaně se na stejných místech ve svém okolí vyskytuje reprezentativní vzorek mobilní populace. Základem je získat data pro výpočet modelu chování celé mobilní populace,“ řekl David Strnad.

Výzkum bude uskutečněn na panelu respondentů, kteří budou opakovaně měřeni po dobu 14 dnů. Vybaveni budou speciálním přístrojem v podobě malé krabičky, která mapuje polohu respondenta každou vteřinu. Měření nebude omezeno jen na hlavní město. Velikost vzorku by měla být ve větších městech početnější, v Praze se počítá se vzorkem 1500-2000 respondentů.

Projekt financuje BigMedia a věří, že se budou do projektu postupně zapojovat i další provozovatelé. Tím by bylo možné jednak rozdělit náklady na realizaci projektu, a za druhé především získat reprezentativní databázi nosičů na českém trhu venkovní reklamy. Podle Jana Vlčka není aktivita BigMedia primárně motivována finančně. „Primárním důvodem spuštění projektu není generovat další zdroj příjmů. Věřím ale, že se do projektu zapojí i další,“ uvádí Jan Vlček.