Prodané náklady týdeníků

úterý, 15. března 2011, 07:29 Tisk MediaGuru

Souhrnné prodané náklady tuzmských týdeníků dosáhly za první čtyři letošní měsíce 2,392 mil. výtisků, což je o 6,3 % méně, než byl průměrný prodej za celý rok 2010.

Vývoj prodaného nákladu týdeníků v roce 2011 (leden-duben)

Zdroj: ABC ČR

Prodaný náklad týdeníků v roce 2011 vs. 2010

Zdroj: ABC ČR