SPIR: Výdaje do internetu se letos přiblíží k 10 miliardám

středa, 02. března 2011, 10:48 Internet & Mobil MediaGuru

Profesní internetové sdružení je optimistické a predikuje internetové reklamě v letošním roce 24% růst.

Výdaje do internetové reklamy by podle nových odhadů Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) a společnosti Factum Invenio měly v letošním roce dosáhnout 9,58 mld. Kč (gross ceny). Oproti loňskému roku to má představovat 24% nárůst.

Největší objem má stále zaujímat standardní (display) reklama při odhadovaném objemu 5,19 mld. Kč a podílu 54 %. Rychleji ale roste PPC reklama, jejíž letošní podíl předpokládá SPIR na úrovni 29 %, což má představovat 2,76 mld. Kč. Na rozdíl od display reklamy je odhad reklamy PPC uváděn v čistých cenách (net net). Katalogová inzerce má letos dosáhnout 12% podílu při objemu 1,12 mld. Kč a nestandardní reklama 5% podílu (0,51 mld. Kč). Podíl jednotlivých forem internetové inzerce se tak podle odhadu v letošním roce příliš měnit nebude.

Vloni se podle odhadů SPIR investice do internetové reklamy zvýšily v meziročním srovnání o 20,5% při celkovém objemu 7,7 mld. Kč. Podíl internetu na celkových mediálních výdajích měl vloni dosáhnout 12,8 %. 

Odhady, které SPIR poskytuje, zpracovala agentura Factum Invenio. Šetření proběhlo v lednu a v únoru 2011 a opíralo se o celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Z oslovených 46 významných reklamních médií se aktivně zapojilo 26 (57% návratnost). S použitím údajů z projektu AdMonitoring se podařilo získat data za 31 médií. Pro získání částek za jednotlivé PPC systémy bylo osloveno 5 provozovatelů PPC systémů a celkem 47 agentur. Aktivně se zapojili 3 provozovatelé PPC systémů a 29 agentur (60% návratnost). ¨

Graf: Investice do jednotlivých forem internetové inzerce v r. 2010 a odhad pro rok 2011. Zdroj: SPIR, Factum Invenio. Poznámka: S výjimkou PPC jsou údaje v ceníkových cenách, PPC reklama je v reálných cenách.