Kauza: Dusno mezi akcionáři ve firmě předplatného

pátek, 10. června 2011, 00:01 Tisk Martina Vojtěchovská

Změna distribuční společnosti pro předplacená periodika vydavatelství Vltava-Labe-Press vytváří dusnou atmosféru mezi akcionáři distribuční firmy.

Skutečnost, že vydavatelství Vltava-Labe-Press, hlavní hráč na trhu regionálních deníků, mění od začátku července společnost na distribuci předplatného, má dopady na vztahy mezi akcionáři společnosti. Jak známo, VLP od 1. července přechází od společnosti Mediaservis k České poště, která se tak má postarat o rozvoz předplacených výtisků regionálních deníků.

Nejde přitom o malé číslo: VLP má co do objemu nejvyšší počet předplatitelů v České republice a na celkových prodejích regionálních deníků se podílí cca z 60 %.  Tento objem bude samozřejmě Mediaservisu chybět.
Celá věc by možná nemusela vzbuzovat až takovou pozornost, ale pikantní je na ní to, že VLP je zároveň přes společnost Distribuční holding akcionářem firmy Mediaservis. Vltava-Labe-Press tak dala tedy výpověď společnosti, ve které je nepřímo spoluakcionářem.  Distribuční holding, 49% podílník Mediaservisu, je tvořen třemi vydavateli: kromě VLP, které se na něm podílí ze 40 %, ještě vydavatelstvími Mafra (rovněž 40 %) a Economia (20 %).   

Generální ředitel VLP Miroslav Pavel argumentuje tím, že cenové podmínky Mediaservisu byly neakceptovatelné a že společnost VLP příliš nákladově zatěžovaly. „Odpovídám za výsledky Vltava-Labe-Press, nikoli Mediaservisu,“ uvádí k vzniklé situaci Miroslav Pavel.

Nad tou se však podivují další spoluvlastníci Distribučního holdingu, zejména dlouholetý rival Mafra. Podle neoficiálních informací se může hrát také o to, aby společnost VLP o svůj akcionářský podíl přišla. Toho se ale VLP nebude chtít jen tak vzdát. Jednak jako spoluakcionář má pořád přístup k datům o konkurenci a za druhé se Mediaservis připravuje na plnou liberalizaci poštovního trhu od roku 2013. Proto je akcionářský podíl v ní stále zajímavý, a to i přes hrozící ztráty z přesunu titulů k České poště.