Bilance za roční product placement: žádná pokuta

úterý, 12. července 2011, 07:30 TV Martina Vojtěchovská

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) neudělila za rok účinnosti zákona umožňujícího product placement žádnou pokutu.

„Zabývali jsme se přibližně 20 případy, ale ve většině z nich k porušení zákona nedošlo. Nejkřiklavějšími případy byly product placement výrobků Jamall, Allivictus a Corega, kde došlo k nepatřičnému zdůrazňování produktu. V těchto případech jsme vydali upozornění, ale nikoliv sankci. Tu může rada udělit až po několikátém opakovaném vydání upozornění,“ hodnotí rok působnosti product placementu na českých televizních obrazovkách předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřina Kalistová.

Právě nepatřičné zdůrazňování je podle jejího názoru nejobtížnější částí posuzování legálnosti product placementu. „Posuzování vychází z kontextu děje, ale i tak nepanují shodné názory na to, co už je nepřijatelné. Například hraničním případem, kterým jsme se nedávno zabývali, byl product placement minerální vody Mattoni v pořadu Show Jana Krause. Došlo tam k tomu, že hostovi bylo nabídnuto, aby se napil ze sklenice vody s proslovem moderátora 'Pan Bárta je trochu vyprahlej, tak já bych mu dal Mattonku tady.' Nakonec jsme ale došli k tomu, že zákon porušen nebyl,“ říká Kateřina Kalistová.

Vedle nepatřičného zdůrazňování se rada také setkává s tím, že product placement není označen zcela v souladu se zákonem. Pro označování product placementu se používá napříč jednotlivými TV stanicemi stejný piktogram (PP). V souvislosti s platností ustanovení zákona vydala rada doporučení pro provozovatele vysílání, které jim mělo sloužit jako vodítko při označování pořadů s umístěným produktem a které rovněž formulovalo, co rada považuje za nepřiměřené zdůrazňování produktu. Provozovatelé se jím ale nemusí řídit.

Předsedkyně RRTV dále připomíná, že česká legislativa nemusela product placement legalizovat. „Evropská směrnice dávala státům na výběr, zda ponechat zákaz, nebo zda product placement povolit. Myslím si, že legalizace product placementu je dobrá, protože ne všechno je skrytá reklama a stejně se výrobky ve vysílání objevovaly,“ říká Kateřina Kalistová.

Na základě svých zkušeností s posuzováním product placementu z jiných evropských zemí si také myslí, že v Česku je přístup k product placementu liberální. „Kolikrát jsem byla i překvapená, co všechno je v některých zemích považováno za nezákonný product placement. V tomto ohledu jsme u nás benevolentní,“ dodává Kateřina Kalistová s tím, že stávající právní předpis ohledně product placementu považuje za vyhovující a nevidí důvod pro jeho změnu.

Kateřina Kalistová

Nepatřičné zdůrazňování produktu: Allivictus