Mobilní reklama v Česku poroste o více než 100 %

pondělí, 04. července 2011, 07:00 Internet & Mobil Martina Vojtěchovská

Tuzemští mobilní operátoři očekávají, že objem reklamy v mobilních telefonech se bude každoročně zvyšovat o více než dvojnásobek.

Podle názoru tuzemských mobilních operátorů dochází v současnosti k rozmachu mobilní reklamy. „Stále větší část agentur a klientů ví, k čemu je mobilní reklama a nebojí se ji použít. Podmínky jsou ideální. Z dat, co zazněly na APMS, máme k březnu více než 13 mil mobilních zákazníků. Telefon mají prakticky pořád v ruce. Díky tomu s nimi můžete komunikovat,“ říká Blanka Vokounová ze společnosti Telefónica CR, podle které bude trend vývoje mobilní reklamy kopírovat růst z minulých let.

Rovněž Vít Šoupal, senior manažer mobilních plateb a reklamy společnosti T-Mobile, se domnívá, že mobilní reklama patří k nejslibněji se rozvíjejícím reklamním kanálům. „Ročně se její objem více než zdvojnásobuje a jsme přesvědčeni, že tento trend zůstane zachován i v nejbližší budoucnosti,“ uvádí s tím, že budoucnost jednoznačně patří mobilnímu marketingu. Podmínky k rozvoji mobilního marketingu považuje přitom za ideální. „Všichni tři operátoři nabízejí takřka shodné reklamní produkty. Mediální agentury začínají zařazovat mobilní reklamu jako standardní součást marketingového mixu. Zbývá jen, aby se zadavatelé naučili využívat celý potenciál tohoto nástroje, například měření efektivit,“ dodává.

Také Martin Petržíla, specialista na mobilní marketing společnosti Vodafone, očekává, že vrchol mobilní reklamy teprve přijde. V současnosti dochází podle jeho názoru k rozmachu mobilních plateb. „Mobilní reklama je stále relativně mladá, dochází ke konsolidaci a standardizaci, aby zadavatelé pracovali se standardními formáty reklamy a se standardně měřeným a auditovaným médiem. Mediální agentury a mobilní operátoři komunikují přes SPIR a snaží se tyto standardy nastavit,“ vysvětluje.

Za výhodu mobilní reklamy považuje to, že inzerent může velmi dobře zacílit na konkrétní věkovou či zájmovou skupinu nebo na lokalitu. Zákazník může prokliknout či rovnou odpovědět na SMSku. Benefit cílení vyzdvihuje i Blanka Vokounová a dodává, že oceňovaným benefitem je také vyhodnocení efektivity kampaně. „U mobilního marketingu je úspěšnost velmi dobře měřitelná. Ihned po kampani víte, kolik jsme klientovi pomohli vydělat,“ dokládá. K tomu se přidává i Vít Šoupal. „Pokud zadavatel definuje dobře cílovou skupinu, zvolí zajímavou formu, která navíc umožňuje měřit účinnost – např. proklikem či množstvím rozdaných dárků, jde o jeden z nejefektivnějších marketingových nástrojů,“ myslí si.

Za nevýhodu lze podle Martina Petržíla považovat skutečnost, že trh není na mobilní reklamu zvyklý a není pro ni zatím dostatečně vzdělán. „Mobil je médium, kterému se musí učit kreativní agentury, mediální agentury a i sami inzerenti,“ uzavírá.