Reklamní asociace jsou proti omezení reklamy na ČT

pátek, 08. července 2011, 08:26 TV MediaGuru

Asociace AČRA, AKA, ČSZV a společnost Media Master se staví proti omezení reklamy na ČT, obávají se nárůstu cen spotřebního zboží.

Boj o zachování reklamy na České televizi opět ožívá a to v souvislosti s projednáváním návrhu novely zákona ve třetím čtení. K tomu dojde příští týden. Návrh změn zákona o České televizi totiž předpokládá mimo jiné zrušení reklamy na ČT 1 a ČT24. Společnost Media Master ve shodě s Českou televizí, Českým sdružením pro značkové výrobky, Asociací komunikačních agentur a Asociací českých reklamních agentur s tímto návrhem novelizace nesouhlasí a vyzývají k další diskusi.

"Pokud by nabídka České televize z trhu televizní reklamy definitivně zmizela, TV Nova a TV Prima by získaly přibližně 95 % segmentu televizní reklamy, a mohly by neomezeně diktovat zadavatelům reklamy své podmínky, včetně cenových. Na českém televizním trhu je možné zachovat regulérní konkurenční prostředí pouze v případě, že bude nadále existovat dostatečně významná alternativa zmíněným dvěma komerčním televizním stanicím," uvádí se ve společném prohlášení zmíněných organizací.

"Současně jsme přesvědčeni, že by reklamní zadavatelé byli v této nové situaci nuceni přenést finanční zátěž do koncových cen svých produktů a služeb, což by vedlo ke zvýšení spotřebitelských cen. Negativní cenové dopady by však v konečném důsledku nesl český občan - spotřebitel," dodávají dále. Navrhují proto zachování reklamy v České televizi a navrácení návrhu novelizace zákona o České televizi do druhého čtení k odbornější diskusi a k připomínkám profesních sdružení.

Poslanecká sněmovna má návrh novely zákona projednat ve třetím čtení v příštím týdnu. Zástupci komerčních televizí už se nejednou podivili nad tím, že se diskuse o zachování reklamy na ČT znovu otvírá. Argumentují totiž tím, že už původní úprava mediální legislativy počítala se zrušením reklamy na ČT v momentě, kdy v ČR skončí přechod z analogového na digitální vysílání. Z tohoto pohledu považují diskusi o zachování reklamy na ČT za zbytečnou a odporující už jednou schváleným právním normám. Generální ředitel TV Nova Jan Andruško už proto několikrát varoval, že se může obrátit k mezinárodní arbitráži, pokud by původní dohody nebyly dodrženy.

-mav-