Jak budovat fanoušky značek na Facebooku?

středa, 03. srpna 2011, 04:09 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Nová studie o možnostech komunikace značek v sociálních sítích zkoumala zásah a frekvenci branded contentu na sociální síti Facebook.

Výzkumná společnost ComScore přináší společně s Facebookem nový výzkum, který mapuje možnosti dopadu branded contentu na této sociální síti. V úvodu vytyčuje několik podob, kterých může branded content na sociálních sítích nabývat (obsah sdílený fanoušky, obsah sdílený přáteli fanoušků, sponzorované texty, sociální reklama). Studie vychází mj. z předpokladu, že reach a frekvence značek na sociálních médiích jsou mnohem důležitější než pouhá statistika počtu fanoušků.

V zásadě je v případě branded contentu na Facebooku možné pracovat se dvěma typy publika. Jednak jsou to samotní fanouškové značky - tedy ti, kteří explicitně dají najevo, že mají nějakou značku rádi. Ti jsou podle studie nejsnadněji zasažitelní, pokud jde o imprese značky.

Důležitou součást publika ale představují také přátelé těchto fanoušků. Přátelé fanoušků totiž představují mnohem větší počet konzumentů (zhruba 34krát větší, než je průměr 100 největších amerických značek). Na každého fanouška tak v průměru připadá dalších 34 přátel, kteří mohou být osloveni. Pokud se tedy značka zaměří na získávání a motivaci fanoušků, může profitovat z významného vedlejšího efektu – vystavení mezi přáteli fanoušků, které často převyšuje reach mezi fanoušky.

Největší část svého času věnuji uživatelé na Facebooku sekci hlavních příspěvků. Tato sekce je také hlavním zdrojem pro neplacený branded content. Podle studie jsou totiž uživatelé odhodláni 40-150krát pravděpodobněji konzumovat branded content v této sekci než navštěvovat fanouškovské stránky značky. Přestože může být tento závěr překvapivý, je v souladu s tím, jak lidé Facebook používají. Většinou totiž tráví čas právě v této části spíše než na profilových stránkách.

Marketéři musí také počítat s tím, že u některých značek se může na Facebooku výrazněji lišit demografie fanouška od typického profilu spotřebitele, který si danou značku kupuje. To potvrzuje, že sociální média vyžadují rozdílné přístupy k marketingové strategii.

Segmenty fanoušků Microsoft Bing na Facebooku

Kumulativní reach na fanouškovských stránkách značek na FCB

Zdroj: ComScore

-mav-