Z ČT1 a ČT24 chceme udržet 30 % investic

středa, 03. srpna 2011, 22:30 TV Martina Vojtěchovská

Generální manažer Media Master Ivan Hyžák by považoval za úspěch, kdyby se po ukončení reklamy na ČT1 a ČT24 podařilo udržet 30 % jejich stávajících investic.

Na konci tohoto týdne má Senát projednávat novelu zákona o České televizi, kterou už schválila Poslanecká sněmovna a která předpokládá ukončení reklamy na kanálech ČT1 a ČT24. Očekáváte v souvislosti s jednáním Senátu o této novele ještě nějaké změny?

Nepředpokládáme nějaké zásadní změny ve věcném naplnění zákona, ale očekáváme, že bude upřesněno datum ukončení reklamy na kanálech ČT1 a ČT24. Pokud totiž stávající novela projde, hrozí rozpor se zněním diginovely ohledně data ukončení přechodu na digitální vysílání. Senátorům jsme tedy avizovali, že ukončení digitalizace podle Technického plánu přechodu nastane 30.6.2012. I my toto datum považujeme za datum ukončení digitalizace. Předpokládáme tedy, že nějaký pozměňovací návrh na vyjasnění tohoto termínu od senátorů přijde.

Stávající návrh stanovuje jako rozhodný den digitalizace 11. listopad 2011.

Ano, to je pravda, ale toto datum je v diginovele podmíněno i tím, že budou splněny určité podmínky, kterými jsou i analogová tma. Proto je potřeba dát do souladu obě právní normy - novelu zákona o ČT se zákonem o digitalizaci jako takové.

Budete v senátním projednávání usilovat ještě o nějaké změny v předkládané novele zákona?

Připravujeme různé varianty, ale změny příliš nepředpokládáme. Samozřejmě, že nejvhodnější variantou je pro nás zachování reklamy na ČT. Určitě se to pokusíme zvrátit. Trváme si na svém původním stanovisku, že ukončením reklamy může být pokřivený celý český mediální trh.

Pravděpodobná verze je ale ta, že reklama skončí. Jak na tuto situaci zareagujete?

V České televizi nadále zůstávají jiné reklamní formáty, které mohou klienti využívat. V nezměněné podobě zůstává dále sponzoring a také různé typy product placementových a různých speciálních operací. Samozřejmě, že to bude citelný zásah, protože klasická reklama na kanálech ČT1 a ČT24 tvořila značné procento z objemu, který se v ČT realizoval. Předpokládáme ale, že část těchto penězí můžeme stáhnout do jiných formátů. Vedle sponzoringu a speciálních operací jsme v loňském roce začali i s produkcí TV formátů, což je pro klienty další možnost komunikace. Neočekáváme tedy, že kompletně přijdeme o všechny tyto peníze.

S klasickou reklamou má ale skončit i teleshopping.

Týká se to produktu Nákup extra a to je podstatný výpadek. Nákup extra v posledním roce zaznamenal významný nárůst a představoval cca 10 % celkových výnosů. Na druhou stranu zachování klasické reklamy na kanálech ČT2 a ČT4 povede podle našich předpokladů ke zvýšení objemu těchto kanálů právě v klasické reklamě.

Kolik procent si myslíte, že se vám ze stávajícího finančního objemu podaří udržet?

Úspěchem by bylo, kdyby alespoň 30 % financí, které generují ČT1 a ČT24 (cca 350 mil. Kč – pozn. red), zůstaly na ČT – ať už v podobě klasické reklamy na ČT2 a ČT4, nebo přesunutím do speciálních operací.

Do jaké míry chcete se sponzoringem dál pracovat? Má určité časové limity.

Sponzoring je limitován, ale tím že vypadnou např. komerční breaky na ČT1, tak se naskýtá možnost jeho rozšíření. Určitě o tom budeme uvažovat. Je to ale samozřejmě otázka programová, takže o ni budeme diskutovat s Českou televizí. Nejprve musíme počkat na reakci klientů a pokud bude zájem, tak si myslím, že je prostor pro to, abychom sponzoring rozšířili. Navíc je to oblast komunikace, která procentuálně rostla.

Jak vzhledem ke snížení reklamního objemu upravíte obchodní strategii?

Objem, který v klasické reklamě generovaly ČT1 a ČT24, se stoprocentně nahradit nepodaří. Naši obchodní strategii podle toho upravíme a budeme muset více motivovat klienty k využívání reklamy pomocí nestandardních formátů.

Nová nabídka bude připravena k 1.1. 2012?

Příprava nové obchodní strategie záleží na datu, ke kterému bude ukončena reklama na ČT, což vyplyne z definitivní podoby novely zákona.

Můžete naznačit, jak se tato situace odrazí v ceníku ČT pro rok 2012?

I to se těžko odhaduje, protože nevíme, jaká právní úprava bude platná. Můžeme se bavit jen hypoteticky. Pokud by klasická reklama od ledna 2012 zůstala jen na kanálech ČT2 a ČT4, tak bychom určitě museli pro oba tyto kanály připravit cenové zvýšení v některých typech programu. Asi bychom postupovali selektivně – např. významné sportovní události na ČT4 a významné kulturní události na ČT2 by byly adekvátně ohodnocené zvýšeným procentem. To by mohlo vyhovovat klientům, kteří jsou zaměřeni na určité cílové skupiny, protože reklama u těchto pořadů by se vyznačovala významnými afinitními výsledky.