Petr Dvořák zvolen novým ředitelem ČT

středa, 21. září 2011, 16:05 Lidé, TV MediaGuru

Volba nástupce Jiřího Janečka ve vedení České televize skončila podle očekávání. Zvítězil bývalý ředitel TV Nova Petr Dvořák.

Bývalý generální ředitel TV Nova Petr Dvořák ovládl volbu nového ředitele ČT zcela jednoznačně. Důvěru mu vyslovilo 12 z celkových 15 členů Rady ČT.

Do absolutního finále z pěti kandidátů, zvolených už před 14 dny, postoupil Petr Dvořák s nejvyšším počtem získaných hlasů (13), druhým postupujícím byl Hynek Chudárek se 7 získanými hlasy. Po prvním kole tak z výběrového řízení vypadli Roman Bradáč (3 hlasy), Jan Svoboda (3 hlasy) a Radomír Šimek (1 hlas).

„Zvolili jsme dobře. Petr Dvořák předvedl precizní výkon. Jeho projev byl ucelený a výklad směřoval k tomu, co mě připadá důležité, což je zřetel ke kulturnímu pohledu České televize. Ten byl opomíjen,“ uvedl po skončení volby předseda Rady ČT Milan Uhde.

Už průběh slyšení kandidátů před Radou ČT naznačil, že vize Petra Dvořáka si získala sympatie radních. Byť nepřímo, dávali tak najevo, že se jim vystoupení Petra Dvořáka líbilo a že s jeho postoji v zásadě souhlasí. Některé radní si mohl naklonit i tím, že slíbil ke spolupráci přizvat Fera Feniče, jenž se také o post generálního ředitele ucházel.

Krátce po svém nástupu do funkce má Dvořák v plánu nastartovat proces změn. Za důležité považuje ihned posílit interní a externí komunikaci ČT a schválit rozpočet pro rok 2012. Zároveň hodlá okamžitě zahájit diskusi s manažery ČT a zajistit obsazení všech klíčových pozic managementu televize. Chce také projít navrhované pořady na příští rok a případně zastavit výrobu těch, které neshledá jako přínosné pro ČT. Samostatnou kapitolou Dvořákova zájmu je hlavní zpravodajský pořad Události, který Dvořák v současné podobě považuje za ostudný. „Rád bych, aby se první změny v Událostech projevily už na jaře roku 2012,“ plánuje. V prvních třech měsících své funkce se bude také zabývat výstavbou studia ČT v Brně.

Petr Dvořák by chtěl celkově posunout Českou televizi do pozice normotvorné kulturní instituce. Považuje to za důležité právě v současné době „rozkolísaných morálních hodnot“. Chce, aby ČT přinášela pořady, které komerční televize přinášet nemohou. Sledovanost nevidí jako primární kritérium a ČT by rovněž rád otevřel mladým nadějným tvůrcům. Ekonomická situace ČT není podle jeho názoru špatná. „Problémem je ale krize programová,“ řekl ve svém vystoupení s tím, že ČT by měla omezovat zdroje, které jsou investovány do mdlé tvorby.

Vybraná pětice finalistů nejprve přednesla členům Rady ČT své pohledy na vývoj České televize jako média veřejné služby. V deseti minutách kandidáti představovali, jaké priority považují z hlediska současného a budoucího vývoje ČT za podstatné. Po každé prezentaci následovaly upřesňující dotazy radních. Celý proces představování kandidátů a jejich vizí trval něco přes tři hodiny.

Na základních postupech se přitom kandidáti většinou shodli. Za důležité zmiňovali restrukturalizaci ČT, ekonomické zajištění, programové změny, posilování zpravodajství a vlastní tvorby či vyhledávání mladých talentovaných tvůrců. Kandidáti se také vesměs shodli na tom, že primární pro ČT není sledovanost, ale kvalita nabízených pořadů.

Následně členové Rady vybrali z uvedené pětice dva kandidáty, mezi kterými rozhodovali v závěrečné volbě. Volba probíhala tajně, není tedy známo, pro koho jednotliví členové rady hlasovali. To, aby volba probíhala veřejně, se na úvod zasedání neúspěšně pokoušel prosadit předseda Rady ČT Milan Uhde. Ve svém názoru byl ale osamocen.

-mav-