Souboj o peoplemetry: Nova se ohrazuje

sobota, 17. září 2011, 07:30 TV MediaGuru

Nejsilnější tuzemská stanice TV Nova odmítá, že by ovlivňovala tendr na nového poskytovatele dat elektronického měření sledovanosti.

Kolem probíhajícího výběrového řízení na poskytovatele dat elektronického měření sledovanosti televize, které je klíčovým indikátorem pozice jednotlivých stanic na TV trhu a tedy jejich možností získávat reklamní investice, vznikly dohady, proti kterým se ohradila nejsilnější tuzemská stanice Nova. Zadavatelem měření je profesní Asociace televizních organizací (ATO).

„Společnost CET 21, jeden z největších přispěvatelů v rámci Asociace televizních organizací, odmítá s odkazem na spekulace, které se v posledních dnech objevily, veškerá nařčení, že by v rámci tendru na dodavatele dat elektronického měření sledovanosti televizního vysílání pro období od roku 2013, preferovala některého z kandidátů na úkor ostatních, a že by v tomto směru vyvíjela jakýkoli nezákonný nátlak,“ uvedla Nova v oficiálním prohlášení.

Spekulace rozpoutal deník MF Dnes, podle kterého má být zájmem Novy, aby stávající realizátor, společnost Mediaresearch, byl ve výběrovém řízení oslaben. „V televizním světě se dlouho spekuluje o Dvořákových vazbách na firmu Mediaresearch, která provozuje tzv. peoplemetry, jež měří sledovanost a ovlivňují tak příjmy z reklamy. A v blízké době mají televize společně vybírat nového provozovatele peoplemetrů. Podle lidí z výběrové komise Nova chce, aby se provozovatel změnil,“ uvedla MF Dnes v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením. Důvodem této snahy má být podle deníku obava ze zvolení Petra Dvořáka novým generálním ředitelem České televize a jeho údajného dobrého kontaktu na firmu Mediaresearch. Dvořák však tuto skutečnost odmítl.

ATO, jakožto zadavatel veřejné zakázky, na konci srpna oznámilo, že do výběrového řízení na nového realizátora měření sledovanosti televizí se přihlásily čtyři společnosti. Pouze dvě ale měly splnit podmínky, které veřejná soutěž vyžaduje. Ve výběru tak zůstaly jen stávající realizátor Mediaresearch a společnost TNS Aisa. Z tendru kvůli neúplným nabídkám vypadly GfK Czech a AC Nielsen.

Nově se zřejmě nezdá, že některé agentury z tendru vypadly. „Společnost CET 21 z pozice člena a zároveň jednoho z největších přispěvatelů ATO je povinna zasadit se o to, aby tendr proběhl přísně v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy. Pokud výběrové řízení neproběhne v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy, jsme připraveni jeho výsledek napadnout všemi dostupnými právními prostředky a podniknout veškeré kroky k tomu, aby byl proces peoplemetrového měření v České republice hodnověrný a nezpochybnitelný,“ uvádí dále Nova ve svém stanovisku.

-mav-