Náklady novin ve světě se vloni snížily o 2 %

čtvrtek, 13. října 2011, 06:00 Tisk MediaGuru

Náklad světových novin se v roce 2010 meziročně snížil o 2 %. Naopak digitální edice novin zaznamenaly růst.

Náklad tištěných novin se v loňském roce podle aktuální zprávy Světové asociace novin a novinových vydavatelů (WAN-IFRA) snížil o 2 % na celkových 519 mil. výtisků. Jsou však podstatné rozdíly ve vývoji v jednotlivých světových regionech. Zatímco východní část polokoule zaznamenává růst nákladu tištěných novin, v západní části polokoule náklad klesá. V západní Evropě se náklad novin vloni v meziročním srovnání snížil o 12 % a ve střední a východní Evropě o 10 %.

Potvrzuje se také, že noviny zdarma dále klesají. V roce 2010 utrpěly citelnou ztrátu, když jejich celkový náklad klesl na 24 mil. výtisků z 34 mil. v roce 2008. „V mnoha městech vycházelo příliš deníků zdarma, které mezi sebou válčily. Trh nyní dozrává,“ komentuje vývoj mezi bezplatnými tituly zpráva WAN-IFRA.

Přestože počet tištěných novinových titulů se vloni ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšil na necelých 15 tisíc, titulů přibývá pozvolněji než v předcházejících letech. „Děje se tak kvůli konsolidaci v mnoha zemích, kdy vydavatelé zastavují neziskové projekty,“ stojí ve zprávě. Opět je ale rozdíl v regionech – např. ve východní Evropě počet novinových titulů poklesl o 4 %.

Pokles v tištěném nákladu ale deníky kompenzovaly ve svých onlinových vydáních, které naopak svůj dopad vloni zvýšily. „Když budeme měřit celkový zásah, tak noviny čte každý den ve světě asi 2,3 miliardy lidí, což je o 20 % více, než kolik lidí celosvětově oslovuje internet,“ stojí dále ve zprávě.  

Příjmy vydavatelů novin byly silně ovlivněny ekonomickou recesí, ale v roce 2010 došlo k zpomalení, loňský pokles byl na úrovni 3 %. V globálním pohledu příjmy novin za posledních pět let poklesly o 23 %.

Nejsilnějším světovým inzertním médiem zůstává televize s celkovými monitorovanými příjmy 180 mld. USD. Novinám stále patří druhé místo (97 mld. USD) a internetu třetí (62 mld. USD). Noviny ale v celkovém tempu zpomalují – např. v Evropě internetová reklama vzrostla vloni v meziročním srovnání o 14 %, televizní o 9 %, ale novinová poklesla o 1 %.

-mav-