Nova vkládá reklamy do pořadů rychleji, divákům se to nelíbí

čtvrtek, 20. října 2011, 07:07 TV MediaGuru

Rada pro vysílání registruje stížnosti diváků na novou strategii při vkládání reklamy televize Nova. Není ale v rozporu se zákonem.

Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání přibývá stížností diváků na zařazování reklamy do vysílání krátce po začátku pořadu. „Diváci s nepochopením přijímají nový trend, zejména ve vysílání programu Nova, kterým je zařazování prvního reklamního bloku krátce po začátku pořadu. Diváci toto počínání zpravidla směšují s nárůstem objemu reklamy na daném programu, přestože fakticky nedochází k navýšení reklamního času, který je v souladu se zákonem stále 12 minut v jedné hodině, pouze ze strany provozovatele dochází k nové strategii při vkládání reklamy do vysílání,“ konstatuje RRTV.

Provozovatel tak namísto toho, aby reklamu nakumuloval před začátek pořadu, jak činil dosud, raději přemístí reklamní blok do pořadu samotného. Tento postup mu zajistí, že si pro svůj pořad podchytí diváka, který by mu jinak mohl přepnout na jiný program, u něhož by již zůstal. Začne-li divák sledovat určitý pořad, je riziko, že přejde k jinému programu, minimalizováno.

Rada si je však vědoma, že TV Nova nepostupuje protizákonně. „Tato strategie, jakkoli je agresivní a snižující divácký komfort, ovšem není v rozporu se zákonem. Provozovatel pouze v maximální míře využívá možnosti, které mu dává zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání po jeho novele účinné od 1. června 2010. Touto novelou byly zrušeny povinné minimálně 20minutové odstupy mezi jednotlivými reklamními bloky. Při vkládání reklamy do seriálů a cyklů pořadů je provozovatel omezen pouze 12minutovým reklamním limitem. Jakým způsobem bude reklamu vkládat a v jakých intervalech, je již pouze na jeho uvážení. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že do 12 minut reklamy se nepočítá selfpromotion (propagace vlastních pořadů provozovatele), které je zpravidla součástí přestávky, proto mohou diváci nabýt dojmu, že součet stopáží přerušení pořadů v dané hodině byl vyšší, než povoluje zákon,“ uvádí k této otázce rada s tím, že vysílání reklamy pravidelně monitoruje a vyhodnocuje a v případě možného porušení zákona zahájí s provozovatelem správní řízení.

-mav-