Opakování tendru by k transparentnosti nepřispělo

pátek, 07. října 2011, 12:24 TV MediaGuru

Předsedkyně představenstva Mediaresearch Tereza Šimečková nepovažuje případné opakování tendru na měření sledovanosti televizí za šťastné.

Z vašeho tiskového prohlášení, které jste zaslali médiím v minulém týdnu, vyplývá, že nesouhlasíte s interpretací, že vaše nabídka ve výběrovém řízení „zbyla“ jako jediná. Jak to tedy chápete Vy?

Interpretace, že nabídka „zbyla“, je velmi zavádějící. Podle mého názoru existují dvě roviny. Za prvé procesní postup dle zákona. Celé výběrové řízení je hodnocením, už od okamžiku otevření obálek. Jednotlivé nabídky procházejí několika koly, kde se vždy detailněji a detailněji posuzuje, co uchazeč nabízí a dle toho nabídka postupuje či nepostupuje dál. Kdyby naše nabídka neobsahovala kvalitní řešení, které přesvědčivě reaguje na zadání, a to v limitu pod maximální přípustnou cenou, do posledního kola by se nedostala.

Za druhé, jde o odborný přístup ATO a osob zodpovědných za hodnocení. Jsem přesvědčena, že celá výběrová komise si určitě pečlivě přečetla všechny nabídky, a to vyřazené i nevyřazené. A i když nepřiřazovali body podle postupu uvedeného v zadání pro poslední kolo hodnocení, jestliže za svým rozhodnutím o doporučení nabídky stojí, jistě jsou přesvědčeni, že doporučená nabídka je nejlepší ze všech hledisek popsaných ve všech kolech výběrového řízení.

Naše nabídka byla zpracována s mimořádnou pečlivostí a detailností a můžete do ní nahlédnout, abyste si udělala vlastní názor.

Je to tedy zřejmě spor o definici toho, zda stanovený parametr ceny je objektivní podmínkou, kterou si zadavatel stanovil, a proto pokud není dodržen ze soutěže vypadává, nebo zda jde už o hodnotící kritérium. Vy si myslíte, že nabídka už hodnocení podléhala?

Jsem přesvědčena, že hodnocením je celý proces výběrového řízení. Kromě požadavku na dodržení maximální přípustné ceny a souhlasu mnoha povinností definovaných smlouvou, a to včetně požadovaného rozsahu měření, bylo ve výběrovém řízení mnoho dalších podmínek, které musely být splněny, aby bylo možné postoupit do dalších kol.

V případě, že ATO rozhodne i přes doporučení hodnotící komise nevyhlásit vaší agenturu jako vítěze tendru, jak budete postupovat a co konkrétně budete napadat, pokud byste se rozhodli něco napadat?

Omlouvám se, že nechci naše kroky přesně specifikovat do médií. Jasně bychom je stejně stanovili, až pokud by taková situace nastala, a to zejména podle toho, jaké důvody by byly známé pro takové rozhodnutí a jaké důvody by byly uvedeny v rozhodnutí zadavatele o zrušení tendru, a při zvážení podmínek, které pro zrušení tendru stanovuje zákon o veřejných zakázkách. Využili bychom všech přípustných prostředků k ochraně našich práv a zájmů.

Od některých subjektů řízení zaznělo, že mají výhrady k průběhu výběrového řízení a pochybnosti, zda probíhalo v souladu se zákonem. Můžete říci svůj dojem z průběhu tendru?

V žádném z takových vyjádření jsem si nepřečetla konkrétní výhradu nebo pochybnost. Pokud tyto subjekty mají výhrady, předpokládám, že využijí svého práva a procesně se ohradí. Vypsání tendru jsme stejně jako naše konkurence očekávali již na počátku letošního roku. Vzhledem ke změně formy tendru na veřejnou zakázku, která pravděpodobně zabrala ATO dost času, a vzhledem k termínu ukončení aktuálního projektu měření, jsme brali jako fakt, že na přípravu nabídek je stanoven čas do konce června. Pokud se ATO rozhodlo termín prodloužit, vzali jsme to opět jako fakt. Mně osobně, ani mým kolegům nejsou známy žádné právní, procesní či jiné chyby výběrového řízení. Jsme přesvědčeni, že výběrové řízení na realizátora elektronického měření sledovanosti televize 2013-2017 proběhlo transparentně a přísně v souladu se zákonem a zadávací dokumentací.

Naznačili jste, že vaše nová nabídka je výrazně cenově levnější než dosavadní měření. Neodkryli jste zveřejněním této informace karty pro případ, že by se tendr opakoval a konkurenční subjekty by už tak věděly, jak si cenově stojíte?

Cena aktuálně probíhajícího měření není sice veřejná, protože smlouva podléhá mlčenlivosti, ale je podle mých informací kuloárně známá. Výši snížení ani nemohu komentovat, ale není tajemstvím, že cena je výrazně nižší. Informace o nabízených cenách obdrželi o všech nabídkách všichni uchazeči v protokolu ihned po otevření obálek s nabídkami. Detaily jsme tedy nezveřejnili jen my, ale po otevření obálek muselo ATO karty všech účastníků vyložit na stůl tak, jak požaduje zákon. A právě toto odkrytí karet je jedním z důvodů, proč považujeme zrušení výběrového řízení za nefér vůči nám. Není naší vinou, že se následně do posledního kola dostala pouze naše nabídka. Připravili jsme svoji nabídku s veškerou péčí a odbornou znalostí a nabídky jiných uchazečů s vhodností naší nabídky nijak nesouvisí. Opakování výběrového řízení v okamžiku, kdy všechny rozhodující televizní subjekty detailně znají obsahy nabídek všech uchazečů, bychom rozhodně nepovažovali za žádný příspěvek k transparentnosti výběru.

Zaznamenali jste v průběhu let, co měření sledovanosti zajišťujete, že by některé televize byly s vaším měřením výrazně nespokojené a že by vaše měření zpochybňovaly?

Nezaznamenali. Pro projekt měření sledovanosti je klíčové, aby mediální trh datům věřil. Jsme přesvědčeni, že televizní trh datům opravdu věří. Kvalita měření a transparentnost je v této branži naprosto zásadní, projekt pravidelně prochází externími audity a podrobnou kontrolou ze strany metodologické komise ATO. Víme dokonce, že mnoho součástí metodik, procesů a možností kontrol je v našem projektu nad mezinárodním standardem. Asi mají Češi tendence vše řešit do nejmenšího detailu. Zaznamenali jsme před lety pouze situaci, kdy jeden z pravidelných auditů byl zadán zahraničnímu renomovanému auditorovi, který byl ATO doporučen jednou z televizí. Všechny audity proběhly s výrokem bez výhrad.

Kam by se podle vašeho názoru mělo posunout měření TV sledovanosti v následujících letech?

Za posledních několik let se již měření v České republice i ve světě významně změnilo oproti stavu, který trval v posledních desetiletích. Změny souvisely s přechodem na digitální vysílání v různých jeho podobách. Do budoucna bude měření dále reagovat na nové trendy v oblasti televizní techniky a v oblasti mediálního chování. V první řadě půjde o měření odložené sledovanosti (timeshift), kterou umožňují televizory s harddisky a o měření sledovanosti televizních archivů. Obě tyto rozšíření jsou zahrnuty v i v námi nabízeném projektu. V budoucnu bude výzkum ještě více reagovat na prolínání televize a internetu, bude zohledňovat doplňkové služby a pro některé televizní kanály může být zajímavé měření ve veřejných prostorách.

-mav-