SPIR protestuje: Stát chce, aby internet platil na filmy

úterý, 18. října 2011, 07:25 Internet & Mobil MediaGuru

Připravovaná novela Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie se nelíbí profesnímu internetovému sdružení SPIR.

Návrh novely Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který se právě nachází v meziresortním řízení, mj. v aktuálním znění zavádí povinnost pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání odvádět 1 % ze svých brutto příjmů do státem zřízeného Fondu kinematografie. Tato skutečnost ale vadí tuzemskému Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). „Nevidíme jediný důvod, proč má naše branže suplovat finanční podporu státu do Fondu kinematografie. S kinematografickými díly nemáme mnoho společného a ideu předkladatele zákona sponzorovat výrobu domácích filmů z jiné, náhodně vybrané oblasti podnikání, považujeme minimálně za nešťastnou,“ namítá výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová.

Poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (servery vytvářející tzv. katalogy pořadů, nabízející streamovaná videa – např.Stream.cz, Bedna,cz, O2TV, internetová regionální zpravodajství atp.) eviduje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V současnosti je v Česku evidována necelá stovka těchto provozovatelů. SPIR ale předpokládá, že za pár let se bude tato podmínka vztahovat na většinu internetových provozovatelů. „Odhaduji, že se to může týkat až 80 % trhu,“ říká Kateřina Hrubešová.

Úprava novely v této chvíli obsahuje podle SPIR také další nejasnosti. Např. není zřejmé, o jaký příjem, ze kterého se mají poplatky odvádět, se má jednat. Novela rovněž podle SPIR zvýhodňuje provozovatele veřejné služby vůči soukromoprávním subjektům, neboť provozovatel veřejné služby by se neměl na podpoře kinematografických děl podílet. Za těžko představitelné SPIR také považuje, že by si provozovatel měl vést evidenci (archiv) všech odvysílaných pořadů a zároveň, že by měl všechna audiovizuální díla opatřit titulkováním.

SPIR se domnívá, že nejvhodnější formou podpory kinematografie se jeví příspěvek ze státního rozpočtu, na němž se svými daněmi podílejí jak provozovatelé médií, tak diváci a umělci, kteří za účinkování v těchto dílech dostávají odměnu. „Navržená, selektivně uvalovaná zvláštní daň postrádá jakoukoliv logiku a je zcela nesystémovým krokem. Návrhem zákona tak stát takřka zcela přenáší financování kinematografie na soukromé subjekty, aniž by na ni aktivně přispíval,“ poukazuje Kateřina Hrubešová. Novela by se navíc dotkla i kabelových televizí, potože zahrnuje i provozovatele převzatého vysílání.

Po uzavření připomínkovacího meziresortního řízení, které by mělo být ukončeno na konci října, bude návrh novely předložen vládě.

-mav-