Trh vydavatelů je v pohybu, další změny budou následovat

pondělí, 03. října 2011, 09:51 Tisk Martina Vojtěchovská

Převod vlastnických práv titulů vydavatelství Mediacop je další významnější změnou ve struktuře vlastníků na českém trhu.

První polovina letošního roku naznačuje, že vydavatelé tištěných médií jsou pod větším tlakem a častěji proto dochází ke změnám, které se týkají vlastnické struktury českých titulů.

Změna vlastnických práv k časopisům vydavatelství Mediacop, produkující tituly Týden a Instinkt, je dalším dokladem větší turbulence na tiskovém trhu ve smyslu přesouvání majitelů než v předcházejících letech. Na druhou stranu se některým předešlým přesunům do určité míry vymyká, protože nabyvatelem vlastnických práv se nestal žádný ze silných vydavatelských subjektů, ale zcela nově založená firma Jaromíra Soukupa, majitele mediální agentury Médea. I tento fakt je ale do jisté míry novým rysem, když významný představitel mediální agentury vstupuje tímto způsobem do médií.

Není zřejmě náhoda, že změna týkající se Mediacopu přichází v době, kdy se mluví o dalších možných prodejích vydavatelských domů. Ke konci září ukončilo svoji činnost odborné vydavatelství ČON a v tuto chvíli se očekává, že jeho tituly by mohl převzít některý z konkurenčních vydavatelů. Ve hře je také možný prodej časopiseckého a internetového portfolia vydavatelství Mladá fronta a změnám se nebrání ani vydavatel ekonomického týdeníku Euro, společnost Euronews.

Připomeňme si některé významnější majetkové změny, ke kterým v uplynulých měsících došlo. Na konci letošního června byl uzavřen prodej části podílu francouzského vydavatelství Lagardere, které bylo na českém trhu přítomné ve vydavatelství Hachette Filipaachi 2000. Svoji opci na část podílu uplatnila německá Burda, čímž vedle svého vydavatelství Burda Praha majetkově ovládla i Hachette Filipacchi, dnes už přejmenovaného na Burda Media 2000. V tomto směru šlo o další konsolidaci vydavatelských domů v Česku, protože Burda už před lety zfúzovala s vydavatelstvím Vogel Burda.

Na rovině středně velkých vydavatelů byl významný prodej brněnského vydavatelství Computer Press, jehož internetové a magazínové tituly získala Mladá fronta. Opět tím došlo k pohlcení a tedy k tomu, že Computer Press přestal na tiskovém trhu existovat. Mezi největšími vydavateli pak bylo nejvýznamnější spojení vydavatelů Ringier a Axel Springer, vedoucí ke vzniku vydavatelství Ringier Axel Springer. Na českém trhu se to projevilo tak, že produkci vydavatelství Axel Springer Praha de facto převzal Ringier. Jde rovněž o další příklad konsolidačních tendencí.

Jak už jsme přitom naznačili, další vlastnické změny lze v blízké době dále očekávat. Zdá se být nevyhnutelné, že přinesou koncentraci pod ty vydavatelské subjekty nebo podnikatele, kteří budou mít dostatečný kapitál na to, aby byli vydávání titulů schopni financovat. Proto lze očekávat, že rozrůstat se budou zejména ti silnější vydavatelé nebo podnikatelé, kteří se o média zajímají čím dál intenzivněji.