TV trh letos dodává více GRP než vloni

pondělí, 17. října 2011, 07:30 TV MediaGuru

Celkový počet dodaných reklamních GRPs je za první tři letošní čtvrtletí vyšší než ve stejném období vloni.

Tuzemské televizní stanice doručily za prvních devět letošních měsíců o 15 % více GRPs (D15+) než za stejné období vloni. Také v cílové skupině 15-54 let se počet doručených GRPs letos zvýšil, a to o 14 %.

Je to dáno zejména dobrou úrovní televizní sledovanosti v letošním roce a lepšícím se postavením menších tematických kanálů na reklamním trhu. Právě ty zaznamenaly oproti loňsku výraznější nárůsty, přesto je ale jejich celkový podíl na dodaných GRPs zatím poměrně nízký (viz graf).  

Největší podíl na dodaných GRPs zaujímá skupina stanic TV Nova (Nova, Nova Cinema) s 51% podílem u diváků starších 15 let před skupinou Prima (Prima, Prima Cool, Prima Love), které náleží 33% podíl. Oproti stejnému období vloni se podíl na doručených GRPs mírně snížil stanicím České televize a skupině Nova, naopak vyšší podíl než vloni mají letos kanály Primy, TV Barrandov a ostatních stanic.

Je patrné, že většina reklamního vysílání je koncentrována pod největší komerční stanice Novy a Primy. TV Barrandov se v podílu na GRPs letos dostala na úroveň svého podílu na sledovanosti. Podíl na reklamním trhu menších (ostatních) stanic ale zatím neodpovídá jejich postavení na podílu sledovanosti. 

Podíl TV skupin na doručených GRPs (leden-září 2011, D15+)

Zdroj: Admosphere

Podíl TV skupin na dodaných GRPs (15-54, leden-září 2011)

Zdroj: Admosphere

Hodnota jednoho GRP odpovídá 1 % oslovení cílové skupiny. Čím větší má televize sledovanost, tím je větší pravděpodobnost, že doručí více GRP’s. GRP je také hlavním nástrojem pro oceňování reklamních spotů a tedy pro finanční příjem televizí z nich – platba za kampaně se odvíjí od ceny stanovené za jedno GRP.

-mav-