Nova: Řešení tendru ATO ohrožuje šetření ÚOHS

středa, 16. listopadu 2011, 14:25 TV Martina Vojtěchovská

TV Nova chce podle generálního ředitele Jana Andruška odložit řešení tendru ATO do doby, než ÚOHS dokončí jeho šetření, nebo ho zrušit a zorganizovat tendr nový.

Na ATO se uskutečnily dvě schůzky mezi statutárními zástupci, které se snažily vyřešit nerozhodnou situaci ohledně tendru na měření sledovanosti televize. Naznačily ty schůzky, že by se podařilo najít cestu z problému, který vznikl?

Snažili jsme se s ostatními členy ATO najít kompromis, jak situaci vyřešit. Podle našeho názoru je celá situace zapříčiněná zejména tím, že ze čtyř uchazečů v tendru vypadli z formálních důvodů tři kandidáti a zůstal jen jeden, jehož nabídka nebyla hodnocena. Jak už jsme dříve řekli, tento výsledek pro nás není uspokojivý. Navrhujeme proto tendr zrušit a zorganizovat nový, který by měl mít co nejjednodušší podmínky pro podání nabídky a který by se uskutečnil co nejrychleji. Naším cílem je dostat se do situace, kdy budeme mít k hodnocení víc nabídek.

S tímto postojem jste tedy šli do jednání na ATO. Pravděpodobně jste ale narazili, protože postoje druhé strany byly dost odlišné.

Ano, to je zřejmé z toho, jak to dopadlo. Byla naplánovaná třetí schůzka, kde jsme se chtěli posunout dál směrem, o kterém jsme se na předešlých setkáních bavili. Tato schůzka ale byla zrušena a místo toho přišla pozvánka na valnou hromadu. Nevíme, kdo požadoval svolání valné hromady. My jsme to nebyli. Rozpor spočívá v tom, že my jsme přesvědčeni, že z nového tendru by mohla vzejít zajímavější nabídka. Ostatní členové jsou přesvědčeni, že nabídka Mediaresearch je nejkvalitnější. Tuto věc jsme si chtěli vyjasnit a bohužel jsme se formálně neposunuli.

Neuvažovali jste o argumentu, že k hodnocení nabídek stejně docházelo, protože komise se jimi zabývala, i když se z pohledu zákona nehodnotilo?

To je kámen úrazu, protože my v té komisi nemáme žádného zástupce. Za normálních okolností by se nabídky vyhodnotily a řeklo by se, v čem je která lepší. Nic takového neexistuje. V té komisi jsem nebyl a neznám žádný výstup, který by dostatečně zdůvodňoval to, o čem mluví ostatní členové. Snažili jsme se posunout k tomu, aby CET 21 jako člen ATO materiály formálně dostal, protože žádného zástupce v komisi nemáme, ale bohužel jsme v tomto nepokročili.

Podle toho, co jste řekl, tak to vypadá, že se svoláním valné hromady nesouhlasíte…

Nesouhlasíme. Podle našeho názoru se tam ostatní členové chystají řešit otázky, které jsou už vyřešeny. Už jsme řekli, že jsme proti výběru Mediaresearch a že navrhujeme zrušení tendru. Pokud valná hromada proběhne, tak na ní budeme chtít zařadit bod o zrušení tendru.

Na tomto stále trváte?

Na tom se nic nemění.

Očekáváte, že by na valné hromadě mohlo dojít k vyhlášení vítěze tendru přehlasováním většího počtu členů?

Podle našeho právního výkladu to možné není.

Je možné, že byste se valné hromady nezúčastnili?

To bych nechtěl předbíhat. ATO právě odesíláme dopis, ve kterém vyzýváme ostatní členy, abychom valnou hromadu minimálně odložili nebo zrušili. Je tu totiž ještě jeden důležitý aspekt, a to ten, že výběrové řízení prošetřuje na podnět jednoho z účastníků Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Domníváme se, že by bylo hodně nezodpovědné přistoupit nebo činit jakékoliv kroky s jakýmkoliv uchazečem ve chvíli, kdy rozhodnutí ÚOHS neznáme. Antimonopolní úřad může za nějaký čas rozhodnout, že tendr neproběhl v souladu se zákonem. Pokud bychom mezitím uzavřeli s někým smlouvu, kredibilitu výběrového řízení a následné měření sledovanosti by to podle nás významně poškodilo.

Celá věc řešení problému kolem tendru se tím ale protahuje a oddaluje. Jaký je vlastně postoj TV Nova k celému projektu měření TV sledovanosti?

Stále ještě neztrácím naději, že se nám podaří dohodnout se. Jsou tady věci, o kterých nemůžu mluvit, protože jsou kryty mlčenlivostí, ale některé záležitosti nás nepřesvědčily o tom, že by Mediaresearch měl nejlepší nabídku.

Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo najít jednotnou řeč, tak se zvyšuje pravděpodobnost rozpadu jednotného měření sledovanosti. Je situace už tak daleko, že uvažujete i o vlastním měření sledovanosti?

Zcela na rovinu říkám, že tam bych se dostat nechtěl. Nenecháme se osočovat z toho, že tady rozvracíme kredibilitu projektu. Kdybychom byli přesvědčeni, že tendr proběhl v souladu se zákonem a také, že z něho vzešlo více nabídek, které bychom opravdu hodnotili, tak věřte, že jej nebudeme zpochybňovat. To, že se nedohodneme na konci, to je samozřejmě jedna z variant, které se mohou stát.

Připravujete se na ní?

Samozřejmě, že se musíme připravit na všechny varianty.

Pak jsou obavy z budoucnosti společného měření na místě.

Chtěl bych říci, že obavy o to, co bude, jsou na místě zejména na naší straně. Ať to ostatní nepřevrací. Pokud by někoho na trhu nestabilita nejvíc zasáhla, tak by zasáhla především nás, protože jsme signifikantní lídr na trhu TV reklamy. Z toho důvodu děláme všechno proto, aby tendr byl transparentní a v souladu se zákonem. Nehazardujeme s vedoucí pozicí na trhu, kterou máme. To by bylo hodně lehkovážné. Otázka toho, kdo a jakým způsobem tady bude měřit sledovanost, je jedna z nejstrategičtějších otázek existence této televizní stanice a nebereme ji na lehkou váhu. To znamená, že chceme udržet ten projekt, ale chceme, aby proběhl civilizovaným způsobem.

Pokud antimonopolní úřad shledá, že tendr proběhl podle zákona, bude to pro vás dostatečný argument, který by vaše pochybnosti ohledně tendru rozptýlil?

Jednak bych nerad předbíhal, jak rozhodne ÚOHS. To je hodně spekulativní. Stejně ale – a řekl jsem to i ostatním členům ATO – i pokud by ÚOHS řekl, že tendr proběhl v pořádku, tak zůstává výsledek jen jedné nabídky. Myslíme si, že kdyby tendr nebyl tak procedurálně složitý – je např. otázka, jakým způsobem měl podat nabídku uchazeč, který podepisuje dvěma statutáři, když podle něj nebylo možné vložit dva zaručené elektronické podpisy – tak bychom měli víc nabídek. A pak si nejsme jisti, že by Mediaresearch obstál. Nemáme zatím dostatečné podklady k tomu, abychom to mohli říct.

Přistoupili byste alespoň na prodloužení kontraktu s Mediaresearch, kdyby se situace nepodařila do konce roku vyřešit?

Mediaresearch zajišťuje měření až do konce roku 2012. Nový realizátor by ale měl dodávat data pro Kontinuální výzkum už v průběhu roku 2012. Myslím si, že se dá s Mediaresearch dohodnout, že se poskytování Kontinuálního výzkumu prodlouží. To z naší strany není problém.