Kolik stojí SEO?

úterý, 31. ledna 2012, 07:25 Internet & Mobil MediaGuru

Výzkum napříč zeměmi světa ukazuje, že platby za SEO projekt se pohybují v rozmezí od 20 tisíc Kč do 150 tisíc Kč.

V prosinci roku 2011 proběhl výzkum mezi SEO konzultanty a agenturami, které jsou zaměřeny na webdesign, marketing a poskytování služeb v oblasti optimalizace pro vyhledávače. Výzkum realizovala společnost SEOmoz se sídlem v Seattlu. Výzkumu se účastnily agentury z různých států a s různým počtem zaměstnanců.

Z celkového počtu více než 600 odpovědí bylo do vyhodnocení výzkumu zahrnuto pouze 490 odpovědí na základě pravidla, že do výzkumu budou započteny pouze odpovědi z takových regionů, ze kterých přijde více než 10 odpovědí. V níže uvedené tabulce můžete vidět počty odpovědí podle regionů.

Cena účtovaná za hodinu SEO prací se v jednotlivých zemích liší, ale můžeme říci, že nejběžnější cena dle tvrzení účastníků výzkumu se pohybuje od 76 $ do 200 $ (tzn. cca 1.520,- Kč až 4.000,- Kč na hodinu). Myslím, že pro člověka, který se s optimalizací pro vyhledávače teprve seznamuje, jsou tyto průměrné ceny dobrým vodítkem pro vytvoření představy o investicích do zvýšení návštěvnosti svého webu či e-shopu.

Tabulka hodinových sazeb podle regionů

Poznámka: pouze ve sloupci Indie je největší počet agentur, které pracují s hodinovou sazbou do 25 $ (cca 500 Kč/hodinu).

Platba za projekt je oblíbená metoda platby za SEO služby: 70,1 % respondentů uvedlo, že klientům nabízí tento způsob platby. A jaké jsou tedy ceny za realizaci SEO projektů v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Kanadě, Indii, Austrálii a na Novém Zélandu? 43 % poradenských firem uvedlo tyto 4 cenové rozsahy:

  • 1,001 až 1,500 $ (cca 20.001, - Kč až 30.000,- Kč)
  • 1,501 až 2,500 $ (cca 30.001,- Kč až 50.000,- Kč)
  • 2,501 až 5,000 $ (cca 50.001,- Kč až 100.000,- Kč)
  • 5,001 až 7,500 $ (cca 100.001,- Kč až 150.000,- Kč)

Samozřejmě, že se jedná o velký rozsah cenových hladin, který je dán rozmanitostí, komplexností a pestrostí služeb v daných projektech, které v tomto průzkumu nejsou blíže specifikovány. Na základě mé konzultantské praxe však mohu potvrdit, že tyto ceny jsou i v naší zemi obvyklé z hlediska investic do SEO projektů.

Tabulka cen za SEO projekt podle regionů

Na závěr přidávám rady, jak za optimalizaci pro vyhledávače neutrácet více, než je nutné. Při výběru SEO konzultanta či marketingové agentury si vždy ověřte reference a zkušenosti odborníků, kteří vám nabízí služby z oblasti online marketingu. Doporučuji vám, abyste si položili tyto otázky:

1. Mají vaši dodavatelé SEO služeb skutečně zkušenosti s optimalizací webů? Vyžádejte si osobní schůzku a nechte si ukázat konkrétní realizované projekty, na kterých vám bude demonstrováno zvýšení návštěvnosti díky zlepšení pozic specifických klíčových slov.

2. Jaký způsob platby za SEO služby firma akceptuje? Bude vám účtovat hodinovou či úkolovou sazbu za dílčí úkony anebo cenu za kompletní projekt? Nechte si vysvětlit, za jaké činnosti zaplatíte kolik peněz. Ušetřit můžete například tím, že některé „SEO činnosti“ můžete realizovat sami s nižšími náklady, pokud využijete svého vlastního zaměstnance.

3. Nabízí vám konzultantská firma pouze optimalizaci webu nebo vám dokáže také pomoci se zvýšením tržeb e-shopu, analýzou konverzních zdrojů, PPC kampaněmi, PR a marketingem na sociálních sítích? Komplexní služby od jednoho dodavatele vám mohou ušetřit cenný čas (a čas jsou peníze!), který byste vynaložili na organizaci subdodávek dílčích služeb od různých dodavatelů.

Zdroje: http://www.seomoz.org/blog/seo-pricing-costs-of-serviceshttp://aytm.com/press/IG/SEO-cost_1.png, grafika: AYTM Market Research

Autor textu: Jan Vavřička, projektový manažer, Uniweb