Metro zvyšuje náklad o 100 tisíc kusů

středa, 29. února 2012, 16:15 Tisk MediaGuru

Bezplatný deník Metro zvyšuje od 1. března svůj distribuovaný náklad na 350 tisíc výtisků.

Vydavatelství Metro ČR navýší od 1. března distribuovaný náklad bezplatného deníku Metro na 350 tis. výtisků. V současnosti dosahuje průměrný distribuovaný náklad deníku 250 tisíc výtisků. Navýšený náklad bude rovnoměrně rozdělen mezi stávající distribuční místa ve všech regionech České republiky.

Zvýšení na 350 tis. kusů znamená, že Metro se při uvažované distribuci všech výtisků zařadí mezi největší české deníky. Prodaný náklad nejprodávanějšího tuzemského deníku Blesk dosáhl vloni téměř 350 tisíc kusů.

Z obchodního hlediska Metro posílí potenciál inzertní kombinace Power kombi, kterou tvoří společně s deníky MF Dnes a Lidové noviny. „S celkovým průměrným distribuovaným nákladem 608 000 výtisků tak upevníme přední pozici nejen v kvantitativních, ale v kvalitativních parametrech,“ uvedl Ondřej Sychrovský, výkonný ředitel vydavatelství Metro ČR.

Metro k 1. březnu rovněž spouští nové webové stránky www.metro.cz, které vznikaly za spolupráce se sesterským zpravodajským serverem iDnes.cz. Další změnou bude i grafická inovace podoby deníku Metro, která je implementována napříč všemi vydáními deníku Metro po světě.

Všechny zmíněné aktivity jsou doplněny silnou nadlinkovou kampaní. „Kampaň navazuje na dlouhodobý koncept komunikace Metra, který se zaměřuje na sdílení výtisků mezi jeho čtenáři. Cílem je připomenout, že i přes zlepšení dostupnosti výtisků navýšením nákladu by se čtenáři Metra měli chovat odpovědně a i nadále se o svůj výtisk podělit s dalšími,“ uvedl Aleš Pýcha, marketingový ředitel mediální skupiny Mafra.

Kampaň, jejíž headline zní „I ostatní si chtějí počíst", byla připravena inhouse a k jejímu šíření bude použita řada outdoorových nosičů s primárním důrazem na městský mobiliář. Doplněna bude rozhlasovými spoty, tiskovou a internetovou reklamou včetně sponzoringu v televizi.

-mav-