Na čtečkách nejsledovanější internetové zpravodajství

čtvrtek, 09. února 2012, 16:07 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Na chytrých telefonech a tabletech lidé nejčastěji využívají internetové zpravodajství, ukazuje výzkum Media projekt.

Sledování internetového zpravodajství uvádí jako nejčastější aktivitu pro čtení na elektronických zařízeních většina respondentů. Z výzkumu Media projekt, který poprvé zkoumal i penetraci elektronických médií v Česku a jejich využití pro konzumaci obsahů, vyplynulo, že 75 % respondentů uvedlo jako hlavní obsah, který na čtečkách sledují, právě internetové zpravodajství. K četbě elektronických novin a elektronických časopisů se přihlásilo 38,9 %, resp. 34,7 % respondentů.

Způsob využití zařízení pro četbu elektronických médií

Celkově pak podle Media projektu dosahuje penetrace chytrých telefonů v Česku téměř 10 %, necelou 3% penetraci mají mít tablety a 1,5% penetraci čtečky elektronických knih.

Majitelé zařízení pro četbu elektronických médií, v % obyvatel

Do budoucna si přitom tablety plánuje koupit 4,8 % respondentů, 3 % plánují nákup smartphonu a necelá 2 % nákup čtečky elektronických knih.

Lidé, kteří v současnosti elektronické tituly na uvedených zařízeních nečtou, se ale nestaví jednoznačně k otázce, zda jejich čtení do budoucna plánují.

Plánované čtení elektronických novin / časopisů (jen ti, co nečtou, odhad v % z 534 tis. obyvatel)

Zdroj: Media projekt, SKMO, Unie vydavatelů, GfK Czech, Median

Media projekt je výzkumem čtenosti tištěných titulů. V období druhého loňského polololetí, v rámci nějž se poprvé zkoumala i zařízení pro čtení elektronických médií, bylo uskutečněno 12,8 tis. rozhovorů metodou face-to-face.

-mav-