TV tendr prověří ÚOHS, přípravy měření už ale běží

pátek, 10. února 2012, 07:35 TV MediaGuru

Úřad na ochranu hospodářské soutěže chce prověřit, zda tendr na elektronické měření proběhl v souladu se zákonem.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil správní řízení s Asociací televizních agentur (ATO) ohledně veřejné zakázky na elektronické měření sledovanosti pro roky 2013-2017. Tendr probíhal v loňském roce a skončil uzavřením smlouvy se společností Mediaresearch.

Úřad obdržel podnět ohledně výběrového řízení na peoplemetry už v loňském říjnu a zahájil v této věci šetření z moci úřední. Nerozhodl ale o vydání předběžného opatření, kterým by probíhající tendr zmrazil. Ten byl tak doveden do konce a skončil podpisem smlouvy se společností Mediaresarch, který ale neuznala TV Nova.

V právě zahájeném správním řízení, které může trvat několik měsíců, chce Úřad prozkoumat, zda výběrové řízení probíhalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud Úřad shledá, že v průběhu tendru došlo k pochybení, hrozí ATO pokuta za správní delikt do 5 % ceny zakázky (tj. až 15 mil. Kč). Za určitých okolností může uložit i zákaz plnění smlouvy. Správní řízení ale může také Úřad zastavit a konstatovat, že k pochybení v tendru nedošlo.

Na základě podepsané smlouvy mezi ATO a společností Mediaresearch o provádění elektronického měření TV sledovanosti pro roky 2013-2017 už byly zahájeny přípravné práce pro nové měření na tzv. zaváděcím výzkumu. Zatím však není jasné, zda se nového měření bude účastnit TV Nova, která se proti podpisu smlouvy postavila.

Tendr na peoplemetry vyvolal v loňském roce řadu emocí a skončil rozkolem uvnitř profesní asociace ATO. Ze čtyř účastnících se agentur totiž podmínkám zadavatele vyhověla jen nabídka od společnosti Mediaresearch, což vyvolalo nesouhlas TV Nova.

-mav-