ČT sjednotila hlasitost reklamních spotů

středa, 28. března 2012, 14:02 TV MediaGuru

Česká televize sjednotila na svých kanálech hlasitost vysílaných reklamních spotů. Otázku hlasitosti tím považuje za vyřešenou.

Česká televize implementovala na všechny své kanály zvukový procesor, který je v souladu s doporučením evropské vysílací unie EBU. Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka tak vyřešila veřejnoprávní televize otázku hlasitosti reklamy dříve, než bude schválena novela zákona, která chce hlasitost reklamního vysílání regulovat. Nejprve byla upravena hlasitost vysílání na kanálech, kde ČT může ze zákona reklamu vysílat - ČT2 a ČT4. Poté došlo k úpravě i na zbývajících kanálech České televize. „Cílem bylo regulovat nejen hlasitost reklamních bloků, ale i jednotlivých kanálů proti sobě. Nastavení bylo otestováno a už se v České televizi běžně používá,“ řekl ve středu na jednání Rady ČT Petr Dvořák.

Regulaci hlasitosti reklamního vysílání v rámci novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání navrhli poslanci. TV reklama by se podle tohoto návrhu měla vysílat stejně hlasitě jako ostatní pořady. Televize by nesměly vysílat více nahlas ani znělky, které oddělují reklamu, a teleshopping od ostatních částí vysílání. Sankce za prohřešek by mohla podle předlohy činit 10.000 až pět milionů korun.

Zástupci televizního trhu ale poukazují na nedostatky návrhu.„Návrh legislativního řešení této problematiky s námi nebyl bohužel dopředu diskutován a došlo tak k tomu, že tento návrh situaci podle mého názoru bohužel neřeší. V jeho důsledku by docházelo k absurdním situacím, kdy pokud bychom například vysílali snímek Umělec, pětinásobného držitele Oskara, což je němý film, musel by být reklamní blok také „němý“. To jistě není záměr zákonodárce. My jsme však připraveni se zákonodárci spolupracovat na legislativních změnách tak, aby bylo konečné řešení šetrné k divákovi, a aby bylo smysluplné, efektivní a právně vynutitelné,“ řekl už dříve generální ředitel TV Nova Jan Andruško. Rovněž TV Nova do svého vysílání implementovala procesor odpovídající doporučení EBU.

Přijetí novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která by měla upravit snížení hlasitosti televizní reklamy, teleshoppingu a označení sponzora, nedoporučila ani Asociace televizních organizací (ATO). Asociace ve svém stanovisku upozornila na technická úskalí i problém autorských práv. Otázku hlasitosti reklamního vysílání by asociace chtěla řešit pomocí samoregulace.   

-mav-